Doctor Who sezona:

Doctor Who Sezona 14. Epizoda 3 online sa prevodom
S14 x E3
Doctor Who Sezona 14. Epizoda 2 online sa prevodom
S14 x E2
Doctor Who Sezona 14. Epizoda 1 online sa prevodom
S14 x E1
Doctor Who Sezona 13. Epizoda 8 online sa prevodom
S13 x E8
Doctor Who Sezona 13. Epizoda 7 online sa prevodom
S13 x E7
Doctor Who Sezona 13. Epizoda 6 online sa prevodom
S13 x E6
Doctor Who Sezona 13. Epizoda 5 online sa prevodom
S13 x E5
Doctor Who Sezona 13. Epizoda 4 online sa prevodom
S13 x E4
Doctor Who Sezona 13. Epizoda 3 online sa prevodom
S13 x E3
Doctor Who Sezona 13. Epizoda 2 online sa prevodom
S13 x E2
Doctor Who Sezona 13. Epizoda 1 online sa prevodom
S13 x E1
Doctor Who Sezona 12. Epizoda 11 online sa prevodom
S12 x E11
Doctor Who Sezona 12. Epizoda 10 online sa prevodom
S12 x E10
Doctor Who Sezona 12. Epizoda 9 online sa prevodom
S12 x E9
Doctor Who Sezona 12. Epizoda 8 online sa prevodom
S12 x E8
Doctor Who Sezona 12. Epizoda 7 online sa prevodom
S12 x E7
Doctor Who Sezona 12. Epizoda 6 online sa prevodom
S12 x E6
Doctor Who Sezona 12. Epizoda 5 online sa prevodom
S12 x E5
Doctor Who Sezona 12. Epizoda 4 online sa prevodom
S12 x E4
Doctor Who Sezona 12. Epizoda 3 online sa prevodom
S12 x E3
Doctor Who Sezona 12. Epizoda 2 online sa prevodom
S12 x E2
Doctor Who Sezona 12. Epizoda 1 online sa prevodom
S12 x E1
Doctor Who Sezona 11. Epizoda 10 online sa prevodom
S11 x E10
Doctor Who Sezona 11. Epizoda 9 online sa prevodom
S11 x E9
Doctor Who Sezona 11. Epizoda 8 online sa prevodom
S11 x E8
Doctor Who Sezona 11. Epizoda 7 online sa prevodom
S11 x E7
Doctor Who Sezona 11. Epizoda 6 online sa prevodom
S11 x E6
Doctor Who Sezona 11. Epizoda 5 online sa prevodom
S11 x E5
Doctor Who Sezona 11. Epizoda 4 online sa prevodom
S11 x E4
Doctor Who Sezona 11. Epizoda 3 online sa prevodom
S11 x E3
Doctor Who Sezona 11. Epizoda 2 online sa prevodom
S11 x E2
Doctor Who Sezona 11. Epizoda 1 online sa prevodom
S11 x E1
Doctor Who Sezona 10. Epizoda 12 online sa prevodom
S10 x E12
Doctor Who Sezona 10. Epizoda 11 online sa prevodom
S10 x E11
Doctor Who Sezona 10. Epizoda 10 online sa prevodom
S10 x E10
Doctor Who Sezona 10. Epizoda 9 online sa prevodom
S10 x E9
Doctor Who Sezona 10. Epizoda 8 online sa prevodom
S10 x E8
Doctor Who Sezona 10. Epizoda 7 online sa prevodom
S10 x E7
Doctor Who Sezona 10. Epizoda 6 online sa prevodom
S10 x E6
Doctor Who Sezona 10. Epizoda 5 online sa prevodom
S10 x E5
Doctor Who Sezona 10. Epizoda 4 online sa prevodom
S10 x E4
Doctor Who Sezona 10. Epizoda 3 online sa prevodom
S10 x E3
Doctor Who Sezona 10. Epizoda 2 online sa prevodom
S10 x E2
Doctor Who Sezona 10. Epizoda 1 online sa prevodom
S10 x E1
Doctor Who Sezona 9. Epizoda 13 online sa prevodom
S9 x E13
Doctor Who Sezona 9. Epizoda 12 online sa prevodom
S9 x E12
Doctor Who Sezona 9. Epizoda 11 online sa prevodom
S9 x E11
Doctor Who Sezona 9. Epizoda 10 online sa prevodom
S9 x E10
Doctor Who Sezona 9. Epizoda 9 online sa prevodom
S9 x E9
Doctor Who Sezona 9. Epizoda 8 online sa prevodom
S9 x E8
Doctor Who Sezona 9. Epizoda 7 online sa prevodom
S9 x E7
Doctor Who Sezona 9. Epizoda 6 online sa prevodom
S9 x E6
Doctor Who Sezona 9. Epizoda 5 online sa prevodom
S9 x E5
Doctor Who Sezona 9. Epizoda 4 online sa prevodom
S9 x E4
Doctor Who Sezona 9. Epizoda 3 online sa prevodom
S9 x E3
Doctor Who Sezona 9. Epizoda 2 online sa prevodom
S9 x E2
Doctor Who Sezona 9. Epizoda 1 online sa prevodom
S9 x E1
Doctor Who Sezona 8. Epizoda 13 online sa prevodom
S8 x E13
Doctor Who Sezona 8. Epizoda 12 online sa prevodom
S8 x E12
Doctor Who Sezona 8. Epizoda 11 online sa prevodom
S8 x E11
Doctor Who Sezona 8. Epizoda 10 online sa prevodom
S8 x E10
Doctor Who Sezona 8. Epizoda 9 online sa prevodom
S8 x E9
Doctor Who Sezona 8. Epizoda 8 online sa prevodom
S8 x E8
Doctor Who Sezona 8. Epizoda 7 online sa prevodom
S8 x E7
Doctor Who Sezona 8. Epizoda 6 online sa prevodom
S8 x E6
Doctor Who Sezona 8. Epizoda 5 online sa prevodom
S8 x E5
Doctor Who Sezona 8. Epizoda 4 online sa prevodom
S8 x E4
Doctor Who Sezona 8. Epizoda 3 online sa prevodom
S8 x E3
Doctor Who Sezona 8. Epizoda 2 online sa prevodom
S8 x E2
Doctor Who Sezona 8. Epizoda 1 online sa prevodom
S8 x E1
Doctor Who Sezona 7. Epizoda 13 online sa prevodom
S7 x E13
Doctor Who Sezona 7. Epizoda 12 online sa prevodom
S7 x E12
Doctor Who Sezona 7. Epizoda 11 online sa prevodom
S7 x E11
Doctor Who Sezona 7. Epizoda 10 online sa prevodom
S7 x E10
Doctor Who Sezona 7. Epizoda 9 online sa prevodom
S7 x E9
Doctor Who Sezona 7. Epizoda 8 online sa prevodom
S7 x E8
Doctor Who Sezona 7. Epizoda 7 online sa prevodom
S7 x E7
Doctor Who Sezona 7. Epizoda 6 online sa prevodom
S7 x E6
Doctor Who Sezona 7. Epizoda 5 online sa prevodom
S7 x E5
Doctor Who Sezona 7. Epizoda 4 online sa prevodom
S7 x E4
Doctor Who Sezona 7. Epizoda 3 online sa prevodom
S7 x E3
Doctor Who Sezona 7. Epizoda 2 online sa prevodom
S7 x E2
Doctor Who Sezona 7. Epizoda 1 online sa prevodom
S7 x E1
Doctor Who Sezona 6. Epizoda 14 online sa prevodom
S6 x E14
Doctor Who Sezona 6. Epizoda 13 online sa prevodom
S6 x E13
Doctor Who Sezona 6. Epizoda 12 online sa prevodom
S6 x E12
Doctor Who Sezona 6. Epizoda 11 online sa prevodom
S6 x E11
Doctor Who Sezona 6. Epizoda 10 online sa prevodom
S6 x E10
Doctor Who Sezona 6. Epizoda 9 online sa prevodom
S6 x E9
Doctor Who Sezona 6. Epizoda 8 online sa prevodom
S6 x E8
Doctor Who Sezona 6. Epizoda 7 online sa prevodom
S6 x E7
Doctor Who Sezona 6. Epizoda 6 online sa prevodom
S6 x E6
Doctor Who Sezona 6. Epizoda 5 online sa prevodom
S6 x E5
Doctor Who Sezona 6. Epizoda 4 online sa prevodom
S6 x E4
Doctor Who Sezona 6. Epizoda 3 online sa prevodom
S6 x E3
Doctor Who Sezona 6. Epizoda 2 online sa prevodom
S6 x E2
Doctor Who Sezona 6. Epizoda 1 online sa prevodom
S6 x E1
Doctor Who Sezona 5. Epizoda 14 online sa prevodom
S5 x E14
Doctor Who Sezona 5. Epizoda 13 online sa prevodom
S5 x E13
Doctor Who Sezona 5. Epizoda 12 online sa prevodom
S5 x E12
Doctor Who Sezona 5. Epizoda 11 online sa prevodom
S5 x E11
Doctor Who Sezona 5. Epizoda 10 online sa prevodom
S5 x E10
Doctor Who Sezona 5. Epizoda 9 online sa prevodom
S5 x E9
Doctor Who Sezona 5. Epizoda 8 online sa prevodom
S5 x E8
Doctor Who Sezona 5. Epizoda 7 online sa prevodom
S5 x E7
Doctor Who Sezona 5. Epizoda 6 online sa prevodom
S5 x E6
Doctor Who Sezona 5. Epizoda 5 online sa prevodom
S5 x E5
Doctor Who Sezona 5. Epizoda 4 online sa prevodom
S5 x E4
Doctor Who Sezona 5. Epizoda 3 online sa prevodom
S5 x E3
Doctor Who Sezona 5. Epizoda 2 online sa prevodom
S5 x E2
Doctor Who Sezona 5. Epizoda 1 online sa prevodom
S5 x E1
Doctor Who Sezona 4. Epizoda 18 online sa prevodom
S4 x E18
Doctor Who Sezona 4. Epizoda 17 online sa prevodom
S4 x E17
Doctor Who Sezona 4. Epizoda 16 online sa prevodom
S4 x E16
Doctor Who Sezona 4. Epizoda 15 online sa prevodom
S4 x E15
Doctor Who Sezona 4. Epizoda 14 online sa prevodom
S4 x E14
Doctor Who Sezona 4. Epizoda 13 online sa prevodom
S4 x E13
Doctor Who Sezona 4. Epizoda 12 online sa prevodom
S4 x E12
Doctor Who Sezona 4. Epizoda 11 online sa prevodom
S4 x E11
Doctor Who Sezona 4. Epizoda 10 online sa prevodom
S4 x E10
Doctor Who Sezona 4. Epizoda 9 online sa prevodom
S4 x E9
Doctor Who Sezona 4. Epizoda 8 online sa prevodom
S4 x E8
Doctor Who Sezona 4. Epizoda 7 online sa prevodom
S4 x E7
Doctor Who Sezona 4. Epizoda 6 online sa prevodom
S4 x E6
Doctor Who Sezona 4. Epizoda 5 online sa prevodom
S4 x E5
Doctor Who Sezona 4. Epizoda 4 online sa prevodom
S4 x E4
Doctor Who Sezona 4. Epizoda 3 online sa prevodom
S4 x E3
Doctor Who Sezona 4. Epizoda 2 online sa prevodom
S4 x E2
Doctor Who Sezona 4. Epizoda 1 online sa prevodom
S4 x E1
Doctor Who Sezona 3. Epizoda 13 online sa prevodom
S3 x E13
Doctor Who Sezona 3. Epizoda 12 online sa prevodom
S3 x E12
Doctor Who Sezona 3. Epizoda 11 online sa prevodom
S3 x E11
Doctor Who Sezona 3. Epizoda 10 online sa prevodom
S3 x E10
Doctor Who Sezona 3. Epizoda 9 online sa prevodom
S3 x E9
Doctor Who Sezona 3. Epizoda 8 online sa prevodom
S3 x E8
Doctor Who Sezona 3. Epizoda 7 online sa prevodom
S3 x E7
Doctor Who Sezona 3. Epizoda 6 online sa prevodom
S3 x E6
Doctor Who Sezona 3. Epizoda 5 online sa prevodom
S3 x E5
Doctor Who Sezona 3. Epizoda 4 online sa prevodom
S3 x E4
Doctor Who Sezona 3. Epizoda 3 online sa prevodom
S3 x E3
Doctor Who Sezona 3. Epizoda 2 online sa prevodom
S3 x E2
Doctor Who Sezona 3. Epizoda 1 online sa prevodom
S3 x E1
Doctor Who Sezona 2. Epizoda 13 online sa prevodom
S2 x E13
Doctor Who Sezona 2. Epizoda 12 online sa prevodom
S2 x E12
Doctor Who Sezona 2. Epizoda 11 online sa prevodom
S2 x E11
Doctor Who Sezona 2. Epizoda 10 online sa prevodom
S2 x E10
Doctor Who Sezona 2. Epizoda 9 online sa prevodom
S2 x E9
Doctor Who Sezona 2. Epizoda 8 online sa prevodom
S2 x E8
Doctor Who Sezona 2. Epizoda 7 online sa prevodom
S2 x E7
Doctor Who Sezona 2. Epizoda 6 online sa prevodom
S2 x E6
Doctor Who Sezona 2. Epizoda 5 online sa prevodom
S2 x E5
Doctor Who Sezona 2. Epizoda 4 online sa prevodom
S2 x E4
Doctor Who Sezona 2. Epizoda 3 online sa prevodom
S2 x E3
Doctor Who Sezona 2. Epizoda 2 online sa prevodom
S2 x E2
Doctor Who Sezona 2. Epizoda 1 online sa prevodom
S2 x E1
Doctor Who Sezona 1. Epizoda 13 online sa prevodom
S1 x E13
Doctor Who Sezona 1. Epizoda 12 online sa prevodom
S1 x E12
Doctor Who Sezona 1. Epizoda 11 online sa prevodom
S1 x E11
Doctor Who Sezona 1. Epizoda 10 online sa prevodom
S1 x E10
Doctor Who Sezona 1. Epizoda 9 online sa prevodom
S1 x E9
Doctor Who Sezona 1. Epizoda 8 online sa prevodom
S1 x E8
Doctor Who Sezona 1. Epizoda 7 online sa prevodom
S1 x E7
Doctor Who Sezona 1. Epizoda 6 online sa prevodom
S1 x E6
Doctor Who Sezona 1. Epizoda 5 online sa prevodom
S1 x E5
Doctor Who Sezona 1. Epizoda 4 online sa prevodom
S1 x E4
Doctor Who Sezona 1. Epizoda 3 online sa prevodom
S1 x E3
Doctor Who Sezona 1. Epizoda 2 online sa prevodom
S1 x E2
Doctor Who Sezona 1. Epizoda 1 online sa prevodom
S1 x E1
111805 pregleda
Doctor Who online sa prevodom

Doctor Who

Not Rated
111805 pregleda
Russell T. Davies, autor uspješnica kao što su Queer As Folk, Bob And Rose i The Second Coming, predstavlja omiljenu televizijsku seriju Time Lord novoj generaciji. Christopher Eccleston tumači lik Doktora Whoa, putnika kroz vrijeme iz neke druge galaksije. Njegov Doktor je mudar i duhovit, drzak i hrabar. Izvanzemaljac i samotnjak (teško je održati prijateljstva kad ti posao nalaže da neprestano putuješ prostorom i vremenom), njegova mu logika postaje nužno oruđe u trenutku kad se svijet nađe u opasnosti. No kad su posrijedi veze, osjeća se manjkavo. Zato mu treba Rose. Rose je djevojka iz sadašnjosti zatočena u dosadnom postojanju. Od njihova prvog susreta Doktor i Rose srodne su duše. Oni se razumiju i međusobno nadopunjavaju. Budući da je ništa ne drži kod kuće (ni prezahtjevna majka ni nesretan dečko), ona izabire Doktora i njegovo obećanje da će doživjeti fantastične pustolovine u svemiru. I nije ju iznevjerio. Rose će tako osujetiti urotu izvanzemaljaca da zavladaju Zemljom, doživjeti smak svijeta milijunima godina u budućnosti, upoznati Charlesa Dickensa i zlog Gletha, te imati priliku da još jedanput vidi svog preminulog oca. No kad se Doktoru na putu nađe neprijatelj za kojega je odavno vjerovao da je mrtav, Rose i cijelo čovječanstvo naći će se u opasnosti da zauvijek nestanu iz svemira. Može li Doktor spriječiti invaziju najljućeg protivnika s kojim se morao pomiriti - Daleksima?

Episode: TV-PG

Trajanje: 45 min

Kvalitet snimka: HD

Godina izlaska: 2005

IMDb ocena: 8.6

Content: TV-PG