The Goldbergs sezona:

The Goldbergs Sezona 6. Epizoda 12 online sa prevodom
S6 x E12
The Goldbergs Sezona 6. Epizoda 11 online sa prevodom
S6 x E11
The Goldbergs Sezona 6. Epizoda 9 online sa prevodom
S6 x E9
The Goldbergs Sezona 6. Epizoda 8 online sa prevodom
S6 x E8
The Goldbergs Sezona 6. Epizoda 7 online sa prevodom
S6 x E7
The Goldbergs Sezona 6. Epizoda 6 online sa prevodom
S6 x E6
The Goldbergs Sezona 6. Epizoda 5 online sa prevodom
S6 x E5
The Goldbergs Sezona 6. Epizoda 4 online sa prevodom
S6 x E4
The Goldbergs Sezona 6. Epizoda 3 online sa prevodom
S6 x E3
The Goldbergs Sezona 6. Epizoda 2 online sa prevodom
S6 x E2
The Goldbergs Sezona 6. Epizoda 1 online sa prevodom
S6 x E1
The Goldbergs Sezona 5. Epizoda 22 online sa prevodom
S5 x E22
The Goldbergs Sezona 5. Epizoda 21 online sa prevodom
S5 x E21
The Goldbergs Sezona 5. Epizoda 20 online sa prevodom
S5 x E20
The Goldbergs Sezona 5. Epizoda 19 online sa prevodom
S5 x E19
The Goldbergs Sezona 5. Epizoda 18 online sa prevodom
S5 x E18
The Goldbergs Sezona 5. Epizoda 17 online sa prevodom
S5 x E17
The Goldbergs Sezona 5. Epizoda 16 online sa prevodom
S5 x E16
The Goldbergs Sezona 5. Epizoda 15 online sa prevodom
S5 x E15
The Goldbergs Sezona 5. Epizoda 14 online sa prevodom
S5 x E14
The Goldbergs Sezona 5. Epizoda 13 online sa prevodom
S5 x E13
The Goldbergs Sezona 5. Epizoda 12 online sa prevodom
S5 x E12
The Goldbergs Sezona 5. Epizoda 11 online sa prevodom
S5 x E11
The Goldbergs Sezona 5. Epizoda 10 online sa prevodom
S5 x E10
The Goldbergs Sezona 5. Epizoda 9 online sa prevodom
S5 x E9
The Goldbergs Sezona 5. Epizoda 8 online sa prevodom
S5 x E8
The Goldbergs Sezona 5. Epizoda 7 online sa prevodom
S5 x E7
The Goldbergs Sezona 5. Epizoda 6 online sa prevodom
S5 x E6
The Goldbergs Sezona 5. Epizoda 5 online sa prevodom
S5 x E5
The Goldbergs Sezona 5. Epizoda 4 online sa prevodom
S5 x E4
The Goldbergs Sezona 5. Epizoda 3 online sa prevodom
S5 x E3
The Goldbergs Sezona 5. Epizoda 2 online sa prevodom
S5 x E2
The Goldbergs Sezona 5. Epizoda 1 online sa prevodom
S5 x E1
The Goldbergs Sezona 4. Epizoda 24 online sa prevodom
S4 x E24
The Goldbergs Sezona 4. Epizoda 23 online sa prevodom
S4 x E23
The Goldbergs Sezona 4. Epizoda 22 online sa prevodom
S4 x E22
The Goldbergs Sezona 4. Epizoda 21 online sa prevodom
S4 x E21
The Goldbergs Sezona 4. Epizoda 20 online sa prevodom
S4 x E20
The Goldbergs Sezona 4. Epizoda 19 online sa prevodom
S4 x E19
The Goldbergs Sezona 4. Epizoda 18 online sa prevodom
S4 x E18
The Goldbergs Sezona 4. Epizoda 17 online sa prevodom
S4 x E17
The Goldbergs Sezona 4. Epizoda 16 online sa prevodom
S4 x E16
The Goldbergs Sezona 4. Epizoda 15 online sa prevodom
S4 x E15
The Goldbergs Sezona 4. Epizoda 14 online sa prevodom
S4 x E14
The Goldbergs Sezona 4. Epizoda 13 online sa prevodom
S4 x E13
The Goldbergs Sezona 4. Epizoda 12 online sa prevodom
S4 x E12
The Goldbergs Sezona 4. Epizoda 11 online sa prevodom
S4 x E11
The Goldbergs Sezona 4. Epizoda 10 online sa prevodom
S4 x E10
The Goldbergs Sezona 4. Epizoda 9 online sa prevodom
S4 x E9
The Goldbergs Sezona 4. Epizoda 8 online sa prevodom
S4 x E8
The Goldbergs Sezona 4. Epizoda 7 online sa prevodom
S4 x E7
The Goldbergs Sezona 4. Epizoda 6 online sa prevodom
S4 x E6
The Goldbergs Sezona 4. Epizoda 5 online sa prevodom
S4 x E5
The Goldbergs Sezona 4. Epizoda 4 online sa prevodom
S4 x E4
The Goldbergs Sezona 4. Epizoda 3 online sa prevodom
S4 x E3
The Goldbergs Sezona 4. Epizoda 2 online sa prevodom
S4 x E2
The Goldbergs Sezona 4. Epizoda 1 online sa prevodom
S4 x E1
The Goldbergs Sezona 3. Epizoda 24 online sa prevodom
S3 x E24
The Goldbergs Sezona 3. Epizoda 23 online sa prevodom
S3 x E23
The Goldbergs Sezona 3. Epizoda 22 online sa prevodom
S3 x E22
The Goldbergs Sezona 3. Epizoda 21 online sa prevodom
S3 x E21
The Goldbergs Sezona 3. Epizoda 20 online sa prevodom
S3 x E20
The Goldbergs Sezona 3. Epizoda 19 online sa prevodom
S3 x E19
The Goldbergs Sezona 3. Epizoda 18 online sa prevodom
S3 x E18
The Goldbergs Sezona 3. Epizoda 17 online sa prevodom
S3 x E17
The Goldbergs Sezona 3. Epizoda 16 online sa prevodom
S3 x E16
The Goldbergs Sezona 3. Epizoda 15 online sa prevodom
S3 x E15
The Goldbergs Sezona 3. Epizoda 14 online sa prevodom
S3 x E14
The Goldbergs Sezona 3. Epizoda 13 online sa prevodom
S3 x E13
The Goldbergs Sezona 3. Epizoda 12 online sa prevodom
S3 x E12
The Goldbergs Sezona 3. Epizoda 11 online sa prevodom
S3 x E11
The Goldbergs Sezona 3. Epizoda 10 online sa prevodom
S3 x E10
The Goldbergs Sezona 3. Epizoda 9 online sa prevodom
S3 x E9
The Goldbergs Sezona 3. Epizoda 8 online sa prevodom
S3 x E8
The Goldbergs Sezona 3. Epizoda 7 online sa prevodom
S3 x E7
The Goldbergs Sezona 3. Epizoda 6 online sa prevodom
S3 x E6
The Goldbergs Sezona 3. Epizoda 5 online sa prevodom
S3 x E5
The Goldbergs Sezona 3. Epizoda 4 online sa prevodom
S3 x E4
The Goldbergs Sezona 3. Epizoda 3 online sa prevodom
S3 x E3
The Goldbergs Sezona 3. Epizoda 2 online sa prevodom
S3 x E2
The Goldbergs Sezona 3. Epizoda 1 online sa prevodom
S3 x E1
The Goldbergs Sezona 2. Epizoda 24 online sa prevodom
S2 x E24
The Goldbergs Sezona 2. Epizoda 23 online sa prevodom
S2 x E23
The Goldbergs Sezona 2. Epizoda 22 online sa prevodom
S2 x E22
The Goldbergs Sezona 2. Epizoda 21 online sa prevodom
S2 x E21
The Goldbergs Sezona 2. Epizoda 20 online sa prevodom
S2 x E20
The Goldbergs Sezona 2. Epizoda 19 online sa prevodom
S2 x E19
The Goldbergs Sezona 2. Epizoda 18 online sa prevodom
S2 x E18
The Goldbergs Sezona 2. Epizoda 17 online sa prevodom
S2 x E17
The Goldbergs Sezona 2. Epizoda 16 online sa prevodom
S2 x E16
The Goldbergs Sezona 2. Epizoda 15 online sa prevodom
S2 x E15
The Goldbergs Sezona 2. Epizoda 14 online sa prevodom
S2 x E14
The Goldbergs Sezona 2. Epizoda 13 online sa prevodom
S2 x E13
The Goldbergs Sezona 2. Epizoda 12 online sa prevodom
S2 x E12
The Goldbergs Sezona 2. Epizoda 11 online sa prevodom
S2 x E11
The Goldbergs Sezona 2. Epizoda 10 online sa prevodom
S2 x E10
The Goldbergs Sezona 2. Epizoda 9 online sa prevodom
S2 x E9
The Goldbergs Sezona 2. Epizoda 8 online sa prevodom
S2 x E8
The Goldbergs Sezona 2. Epizoda 7 online sa prevodom
S2 x E7
The Goldbergs Sezona 2. Epizoda 6 online sa prevodom
S2 x E6
The Goldbergs Sezona 2. Epizoda 5 online sa prevodom
S2 x E5
The Goldbergs Sezona 2. Epizoda 4 online sa prevodom
S2 x E4
The Goldbergs Sezona 2. Epizoda 3 online sa prevodom
S2 x E3
The Goldbergs Sezona 2. Epizoda 2 online sa prevodom
S2 x E2
The Goldbergs Sezona 2. Epizoda 1 online sa prevodom
S2 x E1
The Goldbergs Sezona 1. Epizoda 23 online sa prevodom
S1 x E23
The Goldbergs Sezona 1. Epizoda 22 online sa prevodom
S1 x E22
The Goldbergs Sezona 1. Epizoda 21 online sa prevodom
S1 x E21
The Goldbergs Sezona 1. Epizoda 20 online sa prevodom
S1 x E20
The Goldbergs Sezona 1. Epizoda 19 online sa prevodom
S1 x E19
The Goldbergs Sezona 1. Epizoda 18 online sa prevodom
S1 x E18
The Goldbergs Sezona 1. Epizoda 17 online sa prevodom
S1 x E17
The Goldbergs Sezona 1. Epizoda 16 online sa prevodom
S1 x E16
The Goldbergs Sezona 1. Epizoda 15 online sa prevodom
S1 x E15
The Goldbergs Sezona 1. Epizoda 14 online sa prevodom
S1 x E14
The Goldbergs Sezona 1. Epizoda 13 online sa prevodom
S1 x E13
The Goldbergs Sezona 1. Epizoda 12 online sa prevodom
S1 x E12
The Goldbergs Sezona 1. Epizoda 11 online sa prevodom
S1 x E11
The Goldbergs Sezona 1. Epizoda 10 online sa prevodom
S1 x E10
The Goldbergs Sezona 1. Epizoda 9 online sa prevodom
S1 x E9
The Goldbergs Sezona 1. Epizoda 8 online sa prevodom
S1 x E8
The Goldbergs Sezona 1. Epizoda 7 online sa prevodom
S1 x E7
The Goldbergs Sezona 1. Epizoda 6 online sa prevodom
S1 x E6
The Goldbergs Sezona 1. Epizoda 5 online sa prevodom
S1 x E5
The Goldbergs Sezona 1. Epizoda 4 online sa prevodom
S1 x E4
The Goldbergs Sezona 1. Epizoda 3 online sa prevodom
S1 x E3
The Goldbergs Sezona 1. Epizoda 2 online sa prevodom
S1 x E2
The Goldbergs Sezona 1. Epizoda 1 online sa prevodom
S1 x E1
Pre svih blogova o roditeljstvu, "trofeja" za pokazivanje i alergija na kikiriki, postojalo je jednostavnije vreme znano kao osamdesete. Za štreberastog 11-godišnjaka Adama (Sean Giambrone) to su bile najbolje godine. Opremljen je video kamerom i zabeležio je sve te ludosti. Goldbergovi su dobra porodica kao i sve ostale... Ali sa malo više deranja. Mama Beverli (Wendi McClendon-Covey) je previše zaštitnički nastrojena i ima 100% autoriteta nad porodicom i 0% osećaja za granice. Tata Marej (Jeff Garlin) je osoran, ali pokušavam da vaspitava bez deranja. Sestra Erika (Hayley Orrantia) ima 17 godina i zgodna je, ali zbog njene naravi ne želite da imate posla sa njom. Beri (Troy Gentile) ima 16 godina i klasičan je primer sindroma "srednje dete". I dolazimo do dede Ala "Popsa" Solomona (George Seagal) koji je divlji član ove porodice i besramna verzija Don Žuana. I najmanja sitnica ovu višečlanu porodicu će odvesti na ivicu haosa. A kakve su to sitnice, pokazaće nam Adam iz svog ugla.

Episode: TV-PG

Trajanje: 23 min

Kvalitet snimka: HD

Godina izlaska: 2013

IMDb ocena: 8.1

Content: TV-PG