The Nanny sezona:

The Nanny Sezona 6. Epizoda 12 online sa prevodom
S6 x E12
The Nanny Sezona 6. Epizoda 11 online sa prevodom
S6 x E11
The Nanny Sezona 6. Epizoda 10 online sa prevodom
S6 x E10
The Nanny Sezona 6. Epizoda 9 online sa prevodom
S6 x E9
The Nanny Sezona 6. Epizoda 8 online sa prevodom
S6 x E8
The Nanny Sezona 6. Epizoda 7 online sa prevodom
S6 x E7
The Nanny Sezona 6. Epizoda 6 online sa prevodom
S6 x E6
The Nanny Sezona 6. Epizoda 5 online sa prevodom
S6 x E5
The Nanny Sezona 6. Epizoda 4 online sa prevodom
S6 x E4
The Nanny Sezona 6. Epizoda 3 online sa prevodom
S6 x E3
The Nanny Sezona 6. Epizoda 2 online sa prevodom
S6 x E2
The Nanny Sezona 6. Epizoda 1 online sa prevodom
S6 x E1
The Nanny Sezona 5. Epizoda 22 online sa prevodom
S5 x E22
The Nanny Sezona 5. Epizoda 21 online sa prevodom
S5 x E21
The Nanny Sezona 5. Epizoda 20 online sa prevodom
S5 x E20
The Nanny Sezona 5. Epizoda 19 online sa prevodom
S5 x E19
The Nanny Sezona 5. Epizoda 18 online sa prevodom
S5 x E18
The Nanny Sezona 5. Epizoda 17 online sa prevodom
S5 x E17
The Nanny Sezona 5. Epizoda 16 online sa prevodom
S5 x E16
The Nanny Sezona 5. Epizoda 15 online sa prevodom
S5 x E15
The Nanny Sezona 5. Epizoda 14 online sa prevodom
S5 x E14
The Nanny Sezona 5. Epizoda 13 online sa prevodom
S5 x E13
The Nanny Sezona 5. Epizoda 12 online sa prevodom
S5 x E12
The Nanny Sezona 5. Epizoda 11 online sa prevodom
S5 x E11
The Nanny Sezona 5. Epizoda 10 online sa prevodom
S5 x E10
The Nanny Sezona 5. Epizoda 9 online sa prevodom
S5 x E9
The Nanny Sezona 5. Epizoda 8 online sa prevodom
S5 x E8
The Nanny Sezona 5. Epizoda 7 online sa prevodom
S5 x E7
The Nanny Sezona 5. Epizoda 6 online sa prevodom
S5 x E6
The Nanny Sezona 5. Epizoda 5 online sa prevodom
S5 x E5
The Nanny Sezona 5. Epizoda 4 online sa prevodom
S5 x E4
The Nanny Sezona 5. Epizoda 3 online sa prevodom
S5 x E3
The Nanny Sezona 5. Epizoda 2 online sa prevodom
S5 x E2
The Nanny Sezona 5. Epizoda 1 online sa prevodom
S5 x E1
The Nanny Sezona 4. Epizoda 26 online sa prevodom
S4 x E26
The Nanny Sezona 4. Epizoda 25 online sa prevodom
S4 x E25
The Nanny Sezona 4. Epizoda 24 online sa prevodom
S4 x E24
The Nanny Sezona 4. Epizoda 23 online sa prevodom
S4 x E23
The Nanny Sezona 4. Epizoda 22 online sa prevodom
S4 x E22
The Nanny Sezona 4. Epizoda 21 online sa prevodom
S4 x E21
The Nanny Sezona 4. Epizoda 20 online sa prevodom
S4 x E20
The Nanny Sezona 4. Epizoda 19 online sa prevodom
S4 x E19
The Nanny Sezona 4. Epizoda 18 online sa prevodom
S4 x E18
The Nanny Sezona 4. Epizoda 17 online sa prevodom
S4 x E17
The Nanny Sezona 4. Epizoda 16 online sa prevodom
S4 x E16
The Nanny Sezona 4. Epizoda 15 online sa prevodom
S4 x E15
The Nanny Sezona 4. Epizoda 14 online sa prevodom
S4 x E14
The Nanny Sezona 4. Epizoda 13 online sa prevodom
S4 x E13
The Nanny Sezona 4. Epizoda 12 online sa prevodom
S4 x E12
The Nanny Sezona 4. Epizoda 11 online sa prevodom
S4 x E11
The Nanny Sezona 4. Epizoda 10 online sa prevodom
S4 x E10
The Nanny Sezona 4. Epizoda 9 online sa prevodom
S4 x E9
The Nanny Sezona 4. Epizoda 8 online sa prevodom
S4 x E8
The Nanny Sezona 4. Epizoda 7 online sa prevodom
S4 x E7
The Nanny Sezona 4. Epizoda 6 online sa prevodom
S4 x E6
The Nanny Sezona 4. Epizoda 5 online sa prevodom
S4 x E5
The Nanny Sezona 4. Epizoda 4 online sa prevodom
S4 x E4
The Nanny Sezona 4. Epizoda 3 online sa prevodom
S4 x E3
The Nanny Sezona 4. Epizoda 2 online sa prevodom
S4 x E2
The Nanny Sezona 4. Epizoda 1 online sa prevodom
S4 x E1
The Nanny Sezona 3. Epizoda 27 online sa prevodom
S3 x E27
The Nanny Sezona 3. Epizoda 26 online sa prevodom
S3 x E26
The Nanny Sezona 3. Epizoda 25 online sa prevodom
S3 x E25
The Nanny Sezona 3. Epizoda 24 online sa prevodom
S3 x E24
The Nanny Sezona 3. Epizoda 23 online sa prevodom
S3 x E23
The Nanny Sezona 3. Epizoda 22 online sa prevodom
S3 x E22
The Nanny Sezona 3. Epizoda 21 online sa prevodom
S3 x E21
The Nanny Sezona 3. Epizoda 20 online sa prevodom
S3 x E20
The Nanny Sezona 3. Epizoda 19 online sa prevodom
S3 x E19
The Nanny Sezona 3. Epizoda 18 online sa prevodom
S3 x E18
The Nanny Sezona 3. Epizoda 17 online sa prevodom
S3 x E17
The Nanny Sezona 3. Epizoda 16 online sa prevodom
S3 x E16
The Nanny Sezona 3. Epizoda 15 online sa prevodom
S3 x E15
The Nanny Sezona 3. Epizoda 14 online sa prevodom
S3 x E14
The Nanny Sezona 3. Epizoda 13 online sa prevodom
S3 x E13
The Nanny Sezona 3. Epizoda 12 online sa prevodom
S3 x E12
The Nanny Sezona 3. Epizoda 11 online sa prevodom
S3 x E11
The Nanny Sezona 3. Epizoda 10 online sa prevodom
S3 x E10
The Nanny Sezona 3. Epizoda 9 online sa prevodom
S3 x E9
The Nanny Sezona 3. Epizoda 8 online sa prevodom
S3 x E8
The Nanny Sezona 3. Epizoda 7 online sa prevodom
S3 x E7
The Nanny Sezona 3. Epizoda 6 online sa prevodom
S3 x E6
The Nanny Sezona 3. Epizoda 5 online sa prevodom
S3 x E5
The Nanny Sezona 3. Epizoda 4 online sa prevodom
S3 x E4
The Nanny Sezona 3. Epizoda 3 online sa prevodom
S3 x E3
The Nanny Sezona 3. Epizoda 2 online sa prevodom
S3 x E2
The Nanny Sezona 3. Epizoda 1 online sa prevodom
S3 x E1
The Nanny Sezona 2. Epizoda 26 online sa prevodom
S2 x E26
The Nanny Sezona 2. Epizoda 25 online sa prevodom
S2 x E25
The Nanny Sezona 2. Epizoda 24 online sa prevodom
S2 x E24
The Nanny Sezona 2. Epizoda 23 online sa prevodom
S2 x E23
The Nanny Sezona 2. Epizoda 22 online sa prevodom
S2 x E22
The Nanny Sezona 2. Epizoda 21 online sa prevodom
S2 x E21
The Nanny Sezona 2. Epizoda 20 online sa prevodom
S2 x E20
The Nanny Sezona 2. Epizoda 19 online sa prevodom
S2 x E19
The Nanny Sezona 2. Epizoda 18 online sa prevodom
S2 x E18
The Nanny Sezona 2. Epizoda 17 online sa prevodom
S2 x E17
The Nanny Sezona 2. Epizoda 16 online sa prevodom
S2 x E16
The Nanny Sezona 2. Epizoda 15 online sa prevodom
S2 x E15
The Nanny Sezona 2. Epizoda 14 online sa prevodom
S2 x E14
The Nanny Sezona 2. Epizoda 13 online sa prevodom
S2 x E13
The Nanny Sezona 2. Epizoda 12 online sa prevodom
S2 x E12
The Nanny Sezona 2. Epizoda 11 online sa prevodom
S2 x E11
The Nanny Sezona 2. Epizoda 10 online sa prevodom
S2 x E10
The Nanny Sezona 2. Epizoda 9 online sa prevodom
S2 x E9
The Nanny Sezona 2. Epizoda 8 online sa prevodom
S2 x E8
The Nanny Sezona 2. Epizoda 7 online sa prevodom
S2 x E7
The Nanny Sezona 2. Epizoda 6 online sa prevodom
S2 x E6
The Nanny Sezona 2. Epizoda 5 online sa prevodom
S2 x E5
The Nanny Sezona 2. Epizoda 4 online sa prevodom
S2 x E4
The Nanny Sezona 2. Epizoda 3 online sa prevodom
S2 x E3
The Nanny Sezona 2. Epizoda 2 online sa prevodom
S2 x E2
The Nanny Sezona 2. Epizoda 1 online sa prevodom
S2 x E1
The Nanny Sezona 1. Epizoda 22 online sa prevodom
S1 x E22
The Nanny Sezona 1. Epizoda 21 online sa prevodom
S1 x E21
The Nanny Sezona 1. Epizoda 20 online sa prevodom
S1 x E20
The Nanny Sezona 1. Epizoda 19 online sa prevodom
S1 x E19
The Nanny Sezona 1. Epizoda 18 online sa prevodom
S1 x E18
The Nanny Sezona 1. Epizoda 17 online sa prevodom
S1 x E17
The Nanny Sezona 1. Epizoda 16 online sa prevodom
S1 x E16
The Nanny Sezona 1. Epizoda 15 online sa prevodom
S1 x E15
The Nanny Sezona 1. Epizoda 14 online sa prevodom
S1 x E14
The Nanny Sezona 1. Epizoda 13 online sa prevodom
S1 x E13
The Nanny Sezona 1. Epizoda 12 online sa prevodom
S1 x E12
The Nanny Sezona 1. Epizoda 11 online sa prevodom
S1 x E11
The Nanny Sezona 1. Epizoda 10 online sa prevodom
S1 x E10
The Nanny Sezona 1. Epizoda 9 online sa prevodom
S1 x E9
The Nanny Sezona 1. Epizoda 8 online sa prevodom
S1 x E8
The Nanny Sezona 1. Epizoda 7 online sa prevodom
S1 x E7
The Nanny Sezona 1. Epizoda 6 online sa prevodom
S1 x E6
The Nanny Sezona 1. Epizoda 5 online sa prevodom
S1 x E5
The Nanny Sezona 1. Epizoda 4 online sa prevodom
S1 x E4
The Nanny Sezona 1. Epizoda 3 online sa prevodom
S1 x E3
The Nanny Sezona 1. Epizoda 2 online sa prevodom
S1 x E2
The Nanny Sezona 1. Epizoda 1 online sa prevodom
S1 x E1
The Nanny online sa prevodom

The Nanny

Not Rated
93737 pregleda
Serija prati život Fran Fajn dadilje sa iritirajućim glasom koja se zaposlila kod Brodvejskog producenta Maksvela Šefilda, koji ima troje dece: Megi, Brajton i Grejs. Gdin Šefild ima i batlera Najlsa, koji prati i prisluškuje sve u kući. Najls daje sve od sebe da spoji Maksvela i Fran, a najviše voli da zbija šale na račun Makselove poslovne saradnice gđice Babkok.

Episode: TV-PG

Trajanje: 24 min

Kvalitet snimka: HD

Godina izlaska: 1993

IMDb ocena: 6.9

Content: TV-PG