Apples

Koliko selektivna su naša sećanja? Da li se sećate onoga što ste doživeli ili ono što samo želite da se sećate? Da li zaboravljamo stvari koje mogu da nas povrede? Na kraju, jesmo li jednostavno samo zbir svih stvari koje ne zaboravimo? Alegorijska i nekako smešna priča, u svojoj srži jeste napor da se istraži način na koji funkcioniše naše pamćenje i kako to utiče na naše biće. Čudna pandemija prouzrokovala je da ljudi gube sećanja. Jedan čovek uključen je u program koji treba da mu pomogne da izgradi novi život. Tretman oporavka podrazumeva izvođenje dnevnih aktivnosti, propisanih od strane doktora., snimljenih na kasete i na polaroid-filmu.

Trajanje: 88 minuta

Kvalitet snimka: HD

Godina izlaska: 2020

IMDb ocena: 6.3

Content: R

Ključne reči:
Mila
Apples
Sa Prevodom