Mr. Klein

Robert Klajn ne vidi ništa loše u zbivanjima u okupiranoj Francuskoj. Ima lep stan, ljubavnicu, posao koji cveta. Jevreji suočeni sa francuskim zakonima u očaju rasprodaju sve vredne predmete koje imaju, a g. Klajn se bavi njihovim otkupom. Njegov prijatni život je prekinut kad shvati da u Parizu postoji još jedan Robert Klajn koji je Jevrejin.

Trajanje: 123 minuta

Kvalitet snimka: DVD

Godina izlaska: 1976

IMDb ocena: 7.6