Rabbit-Proof Fence

Godina je 1931. U australskoj državi Zapadna Australija, u glavnom gradu Perthu stoluje A.O. Neville, glavni protektor Aboridžina u Zapadnoj Australiji. Sukladno Zakonu o Aboridžinima, Neville odvaja djecu rođenu iz miješanih veza Aboridžina i bijelaca od njihovih aboridžinskih obitelji, te ih smješta u odgajalište Moore River, u kojemu ih se podvrgava procesu 'civiliziranja'. Većina takve djece uključit će se u bjelačku zajednicu kao pomoćna radna snaga na farmama, a onima bjelije puti, koja se automatski smatraju inteligentnijima, omogućit će se pravo školovanje. U slabo naseljenom području Jigalonga živi Aboridžinka Maude s dvije kćeri, četrnaestogodišnjom Molly i osmogodišnjom Daisy, koje ima iz veze s bijelcem. On je radnik na zaštitnoj ogradi protiv zečeva koja se proteže kroz velik dio Australije. Molly i Daisy, zajedno s rođakinjom Gracie, nasilno su odvojene od svojih majki i odvedene u Moore River. Molly je odlučna vratiti se kući, iako je od kuće udaljena 1900 kilometara. Tako povede djevojčice u bijeg, na očajnički put koji moraju prevaliti pješice i posve same, nadajući se da će usput naići na dobre ljude koji će im podariti hranu i odjeću...

Trajanje: 94 minuta

Kvalitet snimka: HD

Godina izlaska: 2002

IMDb ocena: 7.4

Content: PG