The Mission

Rodrigo Mendoza (R. DeNiro) je trgovac robljem koji je ubio vlastitog brata. Kako bi se iskupio za grijehe postaje Jezuitski misionar u samostanu oca Gabriela (J. Irons) koji propagira mir i toleranciju u ophođenju sa starosjediocima i kolonizatorima. Usprkos različitosti, Gabriel i Mendoza ujedinjuju se kako bi spasili samostan od Španjolaca, Portugalaca i Katoličke crkve. Tri strane pregovaraju o granicama čija promjena će oduzeti slobodu starosjediocima i ugroziti intergritet Jezuita.

Trajanje: 126 minuta

Kvalitet snimka: HD

Godina izlaska: 1986

IMDb ocena: 7.3

Content: PG