Arrow sezona:

Arrow Sezona 8. Epizoda 10 online sa prevodom
S8 x E10
Arrow Sezona 8. Epizoda 9 online sa prevodom
S8 x E9
Arrow Sezona 8. Epizoda 8 online sa prevodom
S8 x E8
Arrow Sezona 8. Epizoda 7 online sa prevodom
S8 x E7
Arrow Sezona 8. Epizoda 6 online sa prevodom
S8 x E6
Arrow Sezona 8. Epizoda 5 online sa prevodom
S8 x E5
Arrow Sezona 8. Epizoda 4 online sa prevodom
S8 x E4
Arrow Sezona 8. Epizoda 3 online sa prevodom
S8 x E3
Arrow Sezona 8. Epizoda 2 online sa prevodom
S8 x E2
Arrow Sezona 8. Epizoda 1 online sa prevodom
S8 x E1
Arrow Sezona 7. Epizoda 22 online sa prevodom
S7 x E22
Arrow Sezona 7. Epizoda 21 online sa prevodom
S7 x E21
Arrow Sezona 7. Epizoda 20 online sa prevodom
S7 x E20
Arrow Sezona 7. Epizoda 19 online sa prevodom
S7 x E19
Arrow Sezona 7. Epizoda 18 online sa prevodom
S7 x E18
Arrow Sezona 7. Epizoda 17 online sa prevodom
S7 x E17
Arrow Sezona 7. Epizoda 16 online sa prevodom
S7 x E16
Arrow Sezona 7. Epizoda 15 online sa prevodom
S7 x E15
Arrow Sezona 7. Epizoda 14 online sa prevodom
S7 x E14
Arrow Sezona 7. Epizoda 13 online sa prevodom
S7 x E13
Arrow Sezona 7. Epizoda 12 online sa prevodom
S7 x E12
Arrow Sezona 7. Epizoda 11 online sa prevodom
S7 x E11
Arrow Sezona 7. Epizoda 10 online sa prevodom
S7 x E10
Arrow Sezona 7. Epizoda 9 online sa prevodom
S7 x E9
Arrow Sezona 7. Epizoda 8 online sa prevodom
S7 x E8
Arrow Sezona 7. Epizoda 7 online sa prevodom
S7 x E7
Arrow Sezona 7. Epizoda 6 online sa prevodom
S7 x E6
Arrow Sezona 7. Epizoda 5 online sa prevodom
S7 x E5
Arrow Sezona 7. Epizoda 4 online sa prevodom
S7 x E4
Arrow Sezona 7. Epizoda 3 online sa prevodom
S7 x E3
Arrow Sezona 7. Epizoda 2 online sa prevodom
S7 x E2
Arrow Sezona 7. Epizoda 1 online sa prevodom
S7 x E1
Arrow Sezona 6. Epizoda 23 online sa prevodom
S6 x E23
Arrow Sezona 6. Epizoda 22 online sa prevodom
S6 x E22
Arrow Sezona 6. Epizoda 21 online sa prevodom
S6 x E21
Arrow Sezona 6. Epizoda 20 online sa prevodom
S6 x E20
Arrow Sezona 6. Epizoda 19 online sa prevodom
S6 x E19
Arrow Sezona 6. Epizoda 18 online sa prevodom
S6 x E18
Arrow Sezona 6. Epizoda 17 online sa prevodom
S6 x E17
Arrow Sezona 6. Epizoda 16 online sa prevodom
S6 x E16
Arrow Sezona 6. Epizoda 15 online sa prevodom
S6 x E15
Arrow Sezona 6. Epizoda 14 online sa prevodom
S6 x E14
Arrow Sezona 6. Epizoda 13 online sa prevodom
S6 x E13
Arrow Sezona 6. Epizoda 12 online sa prevodom
S6 x E12
Arrow Sezona 6. Epizoda 11 online sa prevodom
S6 x E11
Arrow Sezona 6. Epizoda 10 online sa prevodom
S6 x E10
Arrow Sezona 6. Epizoda 9 online sa prevodom
S6 x E9
Arrow Sezona 6. Epizoda 8 online sa prevodom
S6 x E8
Arrow Sezona 6. Epizoda 7 online sa prevodom
S6 x E7
Arrow Sezona 6. Epizoda 6 online sa prevodom
S6 x E6
Arrow Sezona 6. Epizoda 5 online sa prevodom
S6 x E5
Arrow Sezona 6. Epizoda 4 online sa prevodom
S6 x E4
Arrow Sezona 6. Epizoda 3 online sa prevodom
S6 x E3
Arrow Sezona 6. Epizoda 2 online sa prevodom
S6 x E2
Arrow Sezona 6. Epizoda 1 online sa prevodom
S6 x E1
Arrow Sezona 5. Epizoda 23 online sa prevodom
S5 x E23
Arrow Sezona 5. Epizoda 22 online sa prevodom
S5 x E22
Arrow Sezona 5. Epizoda 21 online sa prevodom
S5 x E21
Arrow Sezona 5. Epizoda 20 online sa prevodom
S5 x E20
Arrow Sezona 5. Epizoda 19 online sa prevodom
S5 x E19
Arrow Sezona 5. Epizoda 18 online sa prevodom
S5 x E18
Arrow Sezona 5. Epizoda 17 online sa prevodom
S5 x E17
Arrow Sezona 5. Epizoda 16 online sa prevodom
S5 x E16
Arrow Sezona 5. Epizoda 15 online sa prevodom
S5 x E15
Arrow Sezona 5. Epizoda 14 online sa prevodom
S5 x E14
Arrow Sezona 5. Epizoda 13 online sa prevodom
S5 x E13
Arrow Sezona 5. Epizoda 12 online sa prevodom
S5 x E12
Arrow Sezona 5. Epizoda 11 online sa prevodom
S5 x E11
Arrow Sezona 5. Epizoda 10 online sa prevodom
S5 x E10
Arrow Sezona 5. Epizoda 9 online sa prevodom
S5 x E9
Arrow Sezona 5. Epizoda 8 online sa prevodom
S5 x E8
Arrow Sezona 5. Epizoda 7 online sa prevodom
S5 x E7
Arrow Sezona 5. Epizoda 6 online sa prevodom
S5 x E6
Arrow Sezona 5. Epizoda 5 online sa prevodom
S5 x E5
Arrow Sezona 5. Epizoda 4 online sa prevodom
S5 x E4
Arrow Sezona 5. Epizoda 3 online sa prevodom
S5 x E3
Arrow Sezona 5. Epizoda 2 online sa prevodom
S5 x E2
Arrow Sezona 5. Epizoda 1 online sa prevodom
S5 x E1
Arrow Sezona 4. Epizoda 23 online sa prevodom
S4 x E23
Arrow Sezona 4. Epizoda 22 online sa prevodom
S4 x E22
Arrow Sezona 4. Epizoda 21 online sa prevodom
S4 x E21
Arrow Sezona 4. Epizoda 20 online sa prevodom
S4 x E20
Arrow Sezona 4. Epizoda 19 online sa prevodom
S4 x E19
Arrow Sezona 4. Epizoda 18 online sa prevodom
S4 x E18
Arrow Sezona 4. Epizoda 17 online sa prevodom
S4 x E17
Arrow Sezona 4. Epizoda 16 online sa prevodom
S4 x E16
Arrow Sezona 4. Epizoda 15 online sa prevodom
S4 x E15
Arrow Sezona 4. Epizoda 14 online sa prevodom
S4 x E14
Arrow Sezona 4. Epizoda 13 online sa prevodom
S4 x E13
Arrow Sezona 4. Epizoda 12 online sa prevodom
S4 x E12
Arrow Sezona 4. Epizoda 11 online sa prevodom
S4 x E11
Arrow Sezona 4. Epizoda 10 online sa prevodom
S4 x E10
Arrow Sezona 4. Epizoda 9 online sa prevodom
S4 x E9
Arrow Sezona 4. Epizoda 8 online sa prevodom
S4 x E8
Arrow Sezona 4. Epizoda 7 online sa prevodom
S4 x E7
Arrow Sezona 4. Epizoda 6 online sa prevodom
S4 x E6
Arrow Sezona 4. Epizoda 5 online sa prevodom
S4 x E5
Arrow Sezona 4. Epizoda 4 online sa prevodom
S4 x E4
Arrow Sezona 4. Epizoda 3 online sa prevodom
S4 x E3
Arrow Sezona 4. Epizoda 2 online sa prevodom
S4 x E2
Arrow Sezona 4. Epizoda 1 online sa prevodom
S4 x E1
Arrow Sezona 3. Epizoda 23 online sa prevodom
S3 x E23
Arrow Sezona 3. Epizoda 22 online sa prevodom
S3 x E22
Arrow Sezona 3. Epizoda 21 online sa prevodom
S3 x E21
Arrow Sezona 3. Epizoda 20 online sa prevodom
S3 x E20
Arrow Sezona 3. Epizoda 19 online sa prevodom
S3 x E19
Arrow Sezona 3. Epizoda 18 online sa prevodom
S3 x E18
Arrow Sezona 3. Epizoda 17 online sa prevodom
S3 x E17
Arrow Sezona 3. Epizoda 16 online sa prevodom
S3 x E16
Arrow Sezona 3. Epizoda 15 online sa prevodom
S3 x E15
Arrow Sezona 3. Epizoda 14 online sa prevodom
S3 x E14
Arrow Sezona 3. Epizoda 13 online sa prevodom
S3 x E13
Arrow Sezona 3. Epizoda 12 online sa prevodom
S3 x E12
Arrow Sezona 3. Epizoda 11 online sa prevodom
S3 x E11
Arrow Sezona 3. Epizoda 10 online sa prevodom
S3 x E10
Arrow Sezona 3. Epizoda 9 online sa prevodom
S3 x E9
Arrow Sezona 3. Epizoda 8 online sa prevodom
S3 x E8
Arrow Sezona 3. Epizoda 7 online sa prevodom
S3 x E7
Arrow Sezona 3. Epizoda 6 online sa prevodom
S3 x E6
Arrow Sezona 3. Epizoda 5 online sa prevodom
S3 x E5
Arrow Sezona 3. Epizoda 4 online sa prevodom
S3 x E4
Arrow Sezona 3. Epizoda 3 online sa prevodom
S3 x E3
Arrow Sezona 3. Epizoda 2 online sa prevodom
S3 x E2
Arrow Sezona 3. Epizoda 1 online sa prevodom
S3 x E1
Arrow Sezona 2. Epizoda 23 online sa prevodom
S2 x E23
Arrow Sezona 2. Epizoda 22 online sa prevodom
S2 x E22
Arrow Sezona 2. Epizoda 21 online sa prevodom
S2 x E21
Arrow Sezona 2. Epizoda 20 online sa prevodom
S2 x E20
Arrow Sezona 2. Epizoda 19 online sa prevodom
S2 x E19
Arrow Sezona 2. Epizoda 18 online sa prevodom
S2 x E18
Arrow Sezona 2. Epizoda 17 online sa prevodom
S2 x E17
Arrow Sezona 2. Epizoda 16 online sa prevodom
S2 x E16
Arrow Sezona 2. Epizoda 15 online sa prevodom
S2 x E15
Arrow Sezona 2. Epizoda 14 online sa prevodom
S2 x E14
Arrow Sezona 2. Epizoda 13 online sa prevodom
S2 x E13
Arrow Sezona 2. Epizoda 12 online sa prevodom
S2 x E12
Arrow Sezona 2. Epizoda 11 online sa prevodom
S2 x E11
Arrow Sezona 2. Epizoda 10 online sa prevodom
S2 x E10
Arrow Sezona 2. Epizoda 9 online sa prevodom
S2 x E9
Arrow Sezona 2. Epizoda 8 online sa prevodom
S2 x E8
Arrow Sezona 2. Epizoda 7 online sa prevodom
S2 x E7
Arrow Sezona 2. Epizoda 6 online sa prevodom
S2 x E6
Arrow Sezona 2. Epizoda 5 online sa prevodom
S2 x E5
Arrow Sezona 2. Epizoda 4 online sa prevodom
S2 x E4
Arrow Sezona 2. Epizoda 3 online sa prevodom
S2 x E3
Arrow Sezona 2. Epizoda 2 online sa prevodom
S2 x E2
Arrow Sezona 2. Epizoda 1 online sa prevodom
S2 x E1
Arrow Sezona 1. Epizoda 23 online sa prevodom
S1 x E23
Arrow Sezona 1. Epizoda 22 online sa prevodom
S1 x E22
Arrow Sezona 1. Epizoda 21 online sa prevodom
S1 x E21
Arrow Sezona 1. Epizoda 20 online sa prevodom
S1 x E20
Arrow Sezona 1. Epizoda 19 online sa prevodom
S1 x E19
Arrow Sezona 1. Epizoda 18 online sa prevodom
S1 x E18
Arrow Sezona 1. Epizoda 17 online sa prevodom
S1 x E17
Arrow Sezona 1. Epizoda 16 online sa prevodom
S1 x E16
Arrow Sezona 1. Epizoda 15 online sa prevodom
S1 x E15
Arrow Sezona 1. Epizoda 14 online sa prevodom
S1 x E14
Arrow Sezona 1. Epizoda 13 online sa prevodom
S1 x E13
Arrow Sezona 1. Epizoda 12 online sa prevodom
S1 x E12
Arrow Sezona 1. Epizoda 11 online sa prevodom
S1 x E11
Arrow Sezona 1. Epizoda 10 online sa prevodom
S1 x E10
Arrow Sezona 1. Epizoda 9 online sa prevodom
S1 x E9
Arrow Sezona 1. Epizoda 8 online sa prevodom
S1 x E8
Arrow Sezona 1. Epizoda 7 online sa prevodom
S1 x E7
Arrow Sezona 1. Epizoda 6 online sa prevodom
S1 x E6
Arrow Sezona 1. Epizoda 5 online sa prevodom
S1 x E5
Arrow Sezona 1. Epizoda 4 online sa prevodom
S1 x E4
Arrow Sezona 1. Epizoda 3 online sa prevodom
S1 x E3
Arrow Sezona 1. Epizoda 2 online sa prevodom
S1 x E2
Arrow Sezona 1. Epizoda 1 online sa prevodom
S1 x E1
369870 pregleda
Arrow online sa prevodom

Arrow

Not Rated
369870 pregleda
Arrow je nova, moderna ekranizacija čuvenog DC stripa Green Arrow i emitovaće se na kalalu CW. Stephen Ammel će glumiti glavnu ulogu, a naravno kada je reč o superherojima to su obično dve uloge, po danu Oliver Kvin - multimilioner i noću Zelena Strela - junak koji se po uzoru na Robin Huda bori protiv nepravde. Arrow je osvetnik izvan zakona, iznimno spretan lik koji pod okriljem noći i zelene kapuljače traga za zločincima u Starling Cityju i, ne obazirući se na snage reda i zakona, pokušava zaštiti svoj grad svim sredstivma.

Episode: TV-14

Trajanje: 45 min

Kvalitet snimka: HD

Godina izlaska: 2012

IMDb ocena: 7.6

Content: TV-14