Elementary sezona:

Elementary Sezona 7. Epizoda 13 online sa prevodom
S7 x E13
Elementary Sezona 7. Epizoda 12 online sa prevodom
S7 x E12
Elementary Sezona 7. Epizoda 11 online sa prevodom
S7 x E11
Elementary Sezona 7. Epizoda 10 online sa prevodom
S7 x E10
Elementary Sezona 7. Epizoda 9 online sa prevodom
S7 x E9
Elementary Sezona 7. Epizoda 8 online sa prevodom
S7 x E8
Elementary Sezona 7. Epizoda 7 online sa prevodom
S7 x E7
Elementary Sezona 7. Epizoda 6 online sa prevodom
S7 x E6
Elementary Sezona 7. Epizoda 5 online sa prevodom
S7 x E5
Elementary Sezona 7. Epizoda 4 online sa prevodom
S7 x E4
Elementary Sezona 7. Epizoda 3 online sa prevodom
S7 x E3
Elementary Sezona 7. Epizoda 2 online sa prevodom
S7 x E2
Elementary Sezona 7. Epizoda 1 online sa prevodom
S7 x E1
Elementary Sezona 6. Epizoda 21 online sa prevodom
S6 x E21
Elementary Sezona 6. Epizoda 20 online sa prevodom
S6 x E20
Elementary Sezona 6. Epizoda 19 online sa prevodom
S6 x E19
Elementary Sezona 6. Epizoda 18 online sa prevodom
S6 x E18
Elementary Sezona 6. Epizoda 17 online sa prevodom
S6 x E17
Elementary Sezona 6. Epizoda 16 online sa prevodom
S6 x E16
Elementary Sezona 6. Epizoda 15 online sa prevodom
S6 x E15
Elementary Sezona 6. Epizoda 14 online sa prevodom
S6 x E14
Elementary Sezona 6. Epizoda 13 online sa prevodom
S6 x E13
Elementary Sezona 6. Epizoda 12 online sa prevodom
S6 x E12
Elementary Sezona 6. Epizoda 11 online sa prevodom
S6 x E11
Elementary Sezona 6. Epizoda 10 online sa prevodom
S6 x E10
Elementary Sezona 6. Epizoda 9 online sa prevodom
S6 x E9
Elementary Sezona 6. Epizoda 8 online sa prevodom
S6 x E8
Elementary Sezona 6. Epizoda 7 online sa prevodom
S6 x E7
Elementary Sezona 6. Epizoda 6 online sa prevodom
S6 x E6
Elementary Sezona 6. Epizoda 5 online sa prevodom
S6 x E5
Elementary Sezona 6. Epizoda 4 online sa prevodom
S6 x E4
Elementary Sezona 6. Epizoda 3 online sa prevodom
S6 x E3
Elementary Sezona 6. Epizoda 2 online sa prevodom
S6 x E2
Elementary Sezona 6. Epizoda 1 online sa prevodom
S6 x E1
Elementary Sezona 5. Epizoda 24 online sa prevodom
S5 x E24
Elementary Sezona 5. Epizoda 23 online sa prevodom
S5 x E23
Elementary Sezona 5. Epizoda 22 online sa prevodom
S5 x E22
Elementary Sezona 5. Epizoda 21 online sa prevodom
S5 x E21
Elementary Sezona 5. Epizoda 20 online sa prevodom
S5 x E20
Elementary Sezona 5. Epizoda 19 online sa prevodom
S5 x E19
Elementary Sezona 5. Epizoda 18 online sa prevodom
S5 x E18
Elementary Sezona 5. Epizoda 17 online sa prevodom
S5 x E17
Elementary Sezona 5. Epizoda 16 online sa prevodom
S5 x E16
Elementary Sezona 5. Epizoda 15 online sa prevodom
S5 x E15
Elementary Sezona 5. Epizoda 14 online sa prevodom
S5 x E14
Elementary Sezona 5. Epizoda 13 online sa prevodom
S5 x E13
Elementary Sezona 5. Epizoda 12 online sa prevodom
S5 x E12
Elementary Sezona 5. Epizoda 11 online sa prevodom
S5 x E11
Elementary Sezona 5. Epizoda 10 online sa prevodom
S5 x E10
Elementary Sezona 5. Epizoda 9 online sa prevodom
S5 x E9
Elementary Sezona 5. Epizoda 8 online sa prevodom
S5 x E8
Elementary Sezona 5. Epizoda 7 online sa prevodom
S5 x E7
Elementary Sezona 5. Epizoda 6 online sa prevodom
S5 x E6
Elementary Sezona 5. Epizoda 5 online sa prevodom
S5 x E5
Elementary Sezona 5. Epizoda 4 online sa prevodom
S5 x E4
Elementary Sezona 5. Epizoda 3 online sa prevodom
S5 x E3
Elementary Sezona 5. Epizoda 2 online sa prevodom
S5 x E2
Elementary Sezona 5. Epizoda 1 online sa prevodom
S5 x E1
Elementary Sezona 4. Epizoda 24 online sa prevodom
S4 x E24
Elementary Sezona 4. Epizoda 23 online sa prevodom
S4 x E23
Elementary Sezona 4. Epizoda 22 online sa prevodom
S4 x E22
Elementary Sezona 4. Epizoda 21 online sa prevodom
S4 x E21
Elementary Sezona 4. Epizoda 20 online sa prevodom
S4 x E20
Elementary Sezona 4. Epizoda 19 online sa prevodom
S4 x E19
Elementary Sezona 4. Epizoda 18 online sa prevodom
S4 x E18
Elementary Sezona 4. Epizoda 17 online sa prevodom
S4 x E17
Elementary Sezona 4. Epizoda 16 online sa prevodom
S4 x E16
Elementary Sezona 4. Epizoda 15 online sa prevodom
S4 x E15
Elementary Sezona 4. Epizoda 14 online sa prevodom
S4 x E14
Elementary Sezona 4. Epizoda 13 online sa prevodom
S4 x E13
Elementary Sezona 4. Epizoda 12 online sa prevodom
S4 x E12
Elementary Sezona 4. Epizoda 11 online sa prevodom
S4 x E11
Elementary Sezona 4. Epizoda 10 online sa prevodom
S4 x E10
Elementary Sezona 4. Epizoda 9 online sa prevodom
S4 x E9
Elementary Sezona 4. Epizoda 8 online sa prevodom
S4 x E8
Elementary Sezona 4. Epizoda 7 online sa prevodom
S4 x E7
Elementary Sezona 4. Epizoda 6 online sa prevodom
S4 x E6
Elementary Sezona 4. Epizoda 5 online sa prevodom
S4 x E5
Elementary Sezona 4. Epizoda 4 online sa prevodom
S4 x E4
Elementary Sezona 4. Epizoda 3 online sa prevodom
S4 x E3
Elementary Sezona 4. Epizoda 2 online sa prevodom
S4 x E2
Elementary Sezona 4. Epizoda 1 online sa prevodom
S4 x E1
Elementary Sezona 3. Epizoda 24 online sa prevodom
S3 x E24
Elementary Sezona 3. Epizoda 23 online sa prevodom
S3 x E23
Elementary Sezona 3. Epizoda 22 online sa prevodom
S3 x E22
Elementary Sezona 3. Epizoda 21 online sa prevodom
S3 x E21
Elementary Sezona 3. Epizoda 20 online sa prevodom
S3 x E20
Elementary Sezona 3. Epizoda 19 online sa prevodom
S3 x E19
Elementary Sezona 3. Epizoda 18 online sa prevodom
S3 x E18
Elementary Sezona 3. Epizoda 17 online sa prevodom
S3 x E17
Elementary Sezona 3. Epizoda 16 online sa prevodom
S3 x E16
Elementary Sezona 3. Epizoda 15 online sa prevodom
S3 x E15
Elementary Sezona 3. Epizoda 14 online sa prevodom
S3 x E14
Elementary Sezona 3. Epizoda 13 online sa prevodom
S3 x E13
Elementary Sezona 3. Epizoda 12 online sa prevodom
S3 x E12
Elementary Sezona 3. Epizoda 11 online sa prevodom
S3 x E11
Elementary Sezona 3. Epizoda 10 online sa prevodom
S3 x E10
Elementary Sezona 3. Epizoda 9 online sa prevodom
S3 x E9
Elementary Sezona 3. Epizoda 8 online sa prevodom
S3 x E8
Elementary Sezona 3. Epizoda 7 online sa prevodom
S3 x E7
Elementary Sezona 3. Epizoda 6 online sa prevodom
S3 x E6
Elementary Sezona 3. Epizoda 5 online sa prevodom
S3 x E5
Elementary Sezona 3. Epizoda 4 online sa prevodom
S3 x E4
Elementary Sezona 3. Epizoda 3 online sa prevodom
S3 x E3
Elementary Sezona 3. Epizoda 2 online sa prevodom
S3 x E2
Elementary Sezona 3. Epizoda 1 online sa prevodom
S3 x E1
Elementary Sezona 2. Epizoda 24 online sa prevodom
S2 x E24
Elementary Sezona 2. Epizoda 23 online sa prevodom
S2 x E23
Elementary Sezona 2. Epizoda 22 online sa prevodom
S2 x E22
Elementary Sezona 2. Epizoda 21 online sa prevodom
S2 x E21
Elementary Sezona 2. Epizoda 20 online sa prevodom
S2 x E20
Elementary Sezona 2. Epizoda 19 online sa prevodom
S2 x E19
Elementary Sezona 2. Epizoda 18 online sa prevodom
S2 x E18
Elementary Sezona 2. Epizoda 17 online sa prevodom
S2 x E17
Elementary Sezona 2. Epizoda 16 online sa prevodom
S2 x E16
Elementary Sezona 2. Epizoda 15 online sa prevodom
S2 x E15
Elementary Sezona 2. Epizoda 14 online sa prevodom
S2 x E14
Elementary Sezona 2. Epizoda 13 online sa prevodom
S2 x E13
Elementary Sezona 2. Epizoda 12 online sa prevodom
S2 x E12
Elementary Sezona 2. Epizoda 11 online sa prevodom
S2 x E11
Elementary Sezona 2. Epizoda 10 online sa prevodom
S2 x E10
Elementary Sezona 2. Epizoda 9 online sa prevodom
S2 x E9
Elementary Sezona 2. Epizoda 8 online sa prevodom
S2 x E8
Elementary Sezona 2. Epizoda 7 online sa prevodom
S2 x E7
Elementary Sezona 2. Epizoda 6 online sa prevodom
S2 x E6
Elementary Sezona 2. Epizoda 5 online sa prevodom
S2 x E5
Elementary Sezona 2. Epizoda 4 online sa prevodom
S2 x E4
Elementary Sezona 2. Epizoda 3 online sa prevodom
S2 x E3
Elementary Sezona 2. Epizoda 2 online sa prevodom
S2 x E2
Elementary Sezona 2. Epizoda 1 online sa prevodom
S2 x E1
Elementary Sezona 1. Epizoda 23 online sa prevodom
S1 x E23
Elementary Sezona 1. Epizoda 22 online sa prevodom
S1 x E22
Elementary Sezona 1. Epizoda 21 online sa prevodom
S1 x E21
Elementary Sezona 1. Epizoda 20 online sa prevodom
S1 x E20
Elementary Sezona 1. Epizoda 19 online sa prevodom
S1 x E19
Elementary Sezona 1. Epizoda 18 online sa prevodom
S1 x E18
Elementary Sezona 1. Epizoda 17 online sa prevodom
S1 x E17
Elementary Sezona 1. Epizoda 16 online sa prevodom
S1 x E16
Elementary Sezona 1. Epizoda 15 online sa prevodom
S1 x E15
Elementary Sezona 1. Epizoda 14 online sa prevodom
S1 x E14
Elementary Sezona 1. Epizoda 13 online sa prevodom
S1 x E13
Elementary Sezona 1. Epizoda 12 online sa prevodom
S1 x E12
Elementary Sezona 1. Epizoda 11 online sa prevodom
S1 x E11
Elementary Sezona 1. Epizoda 10 online sa prevodom
S1 x E10
Elementary Sezona 1. Epizoda 9 online sa prevodom
S1 x E9
Elementary Sezona 1. Epizoda 8 online sa prevodom
S1 x E8
Elementary Sezona 1. Epizoda 7 online sa prevodom
S1 x E7
Elementary Sezona 1. Epizoda 6 online sa prevodom
S1 x E6
Elementary Sezona 1. Epizoda 5 online sa prevodom
S1 x E5
Elementary Sezona 1. Epizoda 4 online sa prevodom
S1 x E4
Elementary Sezona 1. Epizoda 3 online sa prevodom
S1 x E3
Elementary Sezona 1. Epizoda 2 online sa prevodom
S1 x E2
Elementary Sezona 1. Epizoda 1 online sa prevodom
S1 x E1
Elementary online sa prevodom

Elementary

Not Rated
93267 pregleda
Serija o Šerloku Holmsu, smještena u moderno doba, ali ovog puta u Njujorku. Šerlok Holms( Jonny Lee Miller) je bivši savjetnik za Skotland Jard koji se seli u Njujork i na nagovor odlazi u rehabilitacijski centar za odvikavanje od droge. Kada pobjegne odatle otac mu dodjeljuje ličnog saputnika da ga pazi, dr. Joan Watson, (Lucy Liu) a on počinje da radi kao savjetnik za njujoršku policiju.

Episode: TV-14

Trajanje: 43 min

Kvalitet snimka: HD

Godina izlaska: 2012

IMDb ocena: 7.9

Content: TV-14