Mom sezona:

Mom Sezona 8. Epizoda 18 online sa prevodom
S8 x E18
Mom Sezona 8. Epizoda 17 online sa prevodom
S8 x E17
Mom Sezona 8. Epizoda 16 online sa prevodom
S8 x E16
Mom Sezona 8. Epizoda 15 online sa prevodom
S8 x E15
Mom Sezona 8. Epizoda 14 online sa prevodom
S8 x E14
Mom Sezona 8. Epizoda 13 online sa prevodom
S8 x E13
Mom Sezona 8. Epizoda 12 online sa prevodom
S8 x E12
Mom Sezona 8. Epizoda 11 online sa prevodom
S8 x E11
Mom Sezona 8. Epizoda 10 online sa prevodom
S8 x E10
Mom Sezona 8. Epizoda 9 online sa prevodom
S8 x E9
Mom Sezona 8. Epizoda 8 online sa prevodom
S8 x E8
Mom Sezona 8. Epizoda 7 online sa prevodom
S8 x E7
Mom Sezona 8. Epizoda 6 online sa prevodom
S8 x E6
Mom Sezona 8. Epizoda 5 online sa prevodom
S8 x E5
Mom Sezona 8. Epizoda 4 online sa prevodom
S8 x E4
Mom Sezona 8. Epizoda 3 online sa prevodom
S8 x E3
Mom Sezona 8. Epizoda 2 online sa prevodom
S8 x E2
Mom Sezona 8. Epizoda 1 online sa prevodom
S8 x E1
Mom Sezona 7. Epizoda 20 online sa prevodom
S7 x E20
Mom Sezona 7. Epizoda 19 online sa prevodom
S7 x E19
Mom Sezona 7. Epizoda 18 online sa prevodom
S7 x E18
Mom Sezona 7. Epizoda 17 online sa prevodom
S7 x E17
Mom Sezona 7. Epizoda 16 online sa prevodom
S7 x E16
Mom Sezona 7. Epizoda 15 online sa prevodom
S7 x E15
Mom Sezona 7. Epizoda 14 online sa prevodom
S7 x E14
Mom Sezona 7. Epizoda 13 online sa prevodom
S7 x E13
Mom Sezona 7. Epizoda 12 online sa prevodom
S7 x E12
Mom Sezona 7. Epizoda 11 online sa prevodom
S7 x E11
Mom Sezona 7. Epizoda 10 online sa prevodom
S7 x E10
Mom Sezona 7. Epizoda 9 online sa prevodom
S7 x E9
Mom Sezona 7. Epizoda 8 online sa prevodom
S7 x E8
Mom Sezona 7. Epizoda 7 online sa prevodom
S7 x E7
Mom Sezona 7. Epizoda 6 online sa prevodom
S7 x E6
Mom Sezona 7. Epizoda 5 online sa prevodom
S7 x E5
Mom Sezona 7. Epizoda 4 online sa prevodom
S7 x E4
Mom Sezona 7. Epizoda 3 online sa prevodom
S7 x E3
Mom Sezona 7. Epizoda 2 online sa prevodom
S7 x E2
Mom Sezona 7. Epizoda 1 online sa prevodom
S7 x E1
Mom Sezona 6. Epizoda 22 online sa prevodom
S6 x E22
Mom Sezona 6. Epizoda 21 online sa prevodom
S6 x E21
Mom Sezona 6. Epizoda 20 online sa prevodom
S6 x E20
Mom Sezona 6. Epizoda 19 online sa prevodom
S6 x E19
Mom Sezona 6. Epizoda 18 online sa prevodom
S6 x E18
Mom Sezona 6. Epizoda 17 online sa prevodom
S6 x E17
Mom Sezona 6. Epizoda 16 online sa prevodom
S6 x E16
Mom Sezona 6. Epizoda 15 online sa prevodom
S6 x E15
Mom Sezona 6. Epizoda 14 online sa prevodom
S6 x E14
Mom Sezona 6. Epizoda 13 online sa prevodom
S6 x E13
Mom Sezona 6. Epizoda 12 online sa prevodom
S6 x E12
Mom Sezona 6. Epizoda 11 online sa prevodom
S6 x E11
Mom Sezona 6. Epizoda 10 online sa prevodom
S6 x E10
Mom Sezona 6. Epizoda 9 online sa prevodom
S6 x E9
Mom Sezona 6. Epizoda 8 online sa prevodom
S6 x E8
Mom Sezona 6. Epizoda 7 online sa prevodom
S6 x E7
Mom Sezona 6. Epizoda 6 online sa prevodom
S6 x E6
Mom Sezona 6. Epizoda 5 online sa prevodom
S6 x E5
Mom Sezona 6. Epizoda 4 online sa prevodom
S6 x E4
Mom Sezona 6. Epizoda 3 online sa prevodom
S6 x E3
Mom Sezona 6. Epizoda 2 online sa prevodom
S6 x E2
Mom Sezona 6. Epizoda 1 online sa prevodom
S6 x E1
Mom Sezona 5. Epizoda 22 online sa prevodom
S5 x E22
Mom Sezona 5. Epizoda 21 online sa prevodom
S5 x E21
Mom Sezona 5. Epizoda 20 online sa prevodom
S5 x E20
Mom Sezona 5. Epizoda 19 online sa prevodom
S5 x E19
Mom Sezona 5. Epizoda 18 online sa prevodom
S5 x E18
Mom Sezona 5. Epizoda 17 online sa prevodom
S5 x E17
Mom Sezona 5. Epizoda 16 online sa prevodom
S5 x E16
Mom Sezona 5. Epizoda 15 online sa prevodom
S5 x E15
Mom Sezona 5. Epizoda 14 online sa prevodom
S5 x E14
Mom Sezona 5. Epizoda 13 online sa prevodom
S5 x E13
Mom Sezona 5. Epizoda 12 online sa prevodom
S5 x E12
Mom Sezona 5. Epizoda 11 online sa prevodom
S5 x E11
Mom Sezona 5. Epizoda 10 online sa prevodom
S5 x E10
Mom Sezona 5. Epizoda 9 online sa prevodom
S5 x E9
Mom Sezona 5. Epizoda 8 online sa prevodom
S5 x E8
Mom Sezona 5. Epizoda 7 online sa prevodom
S5 x E7
Mom Sezona 5. Epizoda 6 online sa prevodom
S5 x E6
Mom Sezona 5. Epizoda 5 online sa prevodom
S5 x E5
Mom Sezona 5. Epizoda 4 online sa prevodom
S5 x E4
Mom Sezona 5. Epizoda 3 online sa prevodom
S5 x E3
Mom Sezona 5. Epizoda 2 online sa prevodom
S5 x E2
Mom Sezona 5. Epizoda 1 online sa prevodom
S5 x E1
Mom Sezona 4. Epizoda 22 online sa prevodom
S4 x E22
Mom Sezona 4. Epizoda 21 online sa prevodom
S4 x E21
Mom Sezona 4. Epizoda 20 online sa prevodom
S4 x E20
Mom Sezona 4. Epizoda 19 online sa prevodom
S4 x E19
Mom Sezona 4. Epizoda 18 online sa prevodom
S4 x E18
Mom Sezona 4. Epizoda 17 online sa prevodom
S4 x E17
Mom Sezona 4. Epizoda 16 online sa prevodom
S4 x E16
Mom Sezona 4. Epizoda 15 online sa prevodom
S4 x E15
Mom Sezona 4. Epizoda 14 online sa prevodom
S4 x E14
Mom Sezona 4. Epizoda 13 online sa prevodom
S4 x E13
Mom Sezona 4. Epizoda 12 online sa prevodom
S4 x E12
Mom Sezona 4. Epizoda 11 online sa prevodom
S4 x E11
Mom Sezona 4. Epizoda 10 online sa prevodom
S4 x E10
Mom Sezona 4. Epizoda 9 online sa prevodom
S4 x E9
Mom Sezona 4. Epizoda 8 online sa prevodom
S4 x E8
Mom Sezona 4. Epizoda 7 online sa prevodom
S4 x E7
Mom Sezona 4. Epizoda 6 online sa prevodom
S4 x E6
Mom Sezona 4. Epizoda 5 online sa prevodom
S4 x E5
Mom Sezona 4. Epizoda 4 online sa prevodom
S4 x E4
Mom Sezona 4. Epizoda 3 online sa prevodom
S4 x E3
Mom Sezona 4. Epizoda 2 online sa prevodom
S4 x E2
Mom Sezona 4. Epizoda 1 online sa prevodom
S4 x E1
Mom Sezona 3. Epizoda 22 online sa prevodom
S3 x E22
Mom Sezona 3. Epizoda 21 online sa prevodom
S3 x E21
Mom Sezona 3. Epizoda 20 online sa prevodom
S3 x E20
Mom Sezona 3. Epizoda 19 online sa prevodom
S3 x E19
Mom Sezona 3. Epizoda 18 online sa prevodom
S3 x E18
Mom Sezona 3. Epizoda 17 online sa prevodom
S3 x E17
Mom Sezona 3. Epizoda 16 online sa prevodom
S3 x E16
Mom Sezona 3. Epizoda 15 online sa prevodom
S3 x E15
Mom Sezona 3. Epizoda 14 online sa prevodom
S3 x E14
Mom Sezona 3. Epizoda 13 online sa prevodom
S3 x E13
Mom Sezona 3. Epizoda 12 online sa prevodom
S3 x E12
Mom Sezona 3. Epizoda 11 online sa prevodom
S3 x E11
Mom Sezona 3. Epizoda 10 online sa prevodom
S3 x E10
Mom Sezona 3. Epizoda 9 online sa prevodom
S3 x E9
Mom Sezona 3. Epizoda 8 online sa prevodom
S3 x E8
Mom Sezona 3. Epizoda 7 online sa prevodom
S3 x E7
Mom Sezona 3. Epizoda 6 online sa prevodom
S3 x E6
Mom Sezona 3. Epizoda 5 online sa prevodom
S3 x E5
Mom Sezona 3. Epizoda 4 online sa prevodom
S3 x E4
Mom Sezona 3. Epizoda 3 online sa prevodom
S3 x E3
Mom Sezona 3. Epizoda 2 online sa prevodom
S3 x E2
Mom Sezona 3. Epizoda 1 online sa prevodom
S3 x E1
Mom Sezona 2. Epizoda 22 online sa prevodom
S2 x E22
Mom Sezona 2. Epizoda 21 online sa prevodom
S2 x E21
Mom Sezona 2. Epizoda 20 online sa prevodom
S2 x E20
Mom Sezona 2. Epizoda 19 online sa prevodom
S2 x E19
Mom Sezona 2. Epizoda 18 online sa prevodom
S2 x E18
Mom Sezona 2. Epizoda 17 online sa prevodom
S2 x E17
Mom Sezona 2. Epizoda 16 online sa prevodom
S2 x E16
Mom Sezona 2. Epizoda 15 online sa prevodom
S2 x E15
Mom Sezona 2. Epizoda 14 online sa prevodom
S2 x E14
Mom Sezona 2. Epizoda 13 online sa prevodom
S2 x E13
Mom Sezona 2. Epizoda 12 online sa prevodom
S2 x E12
Mom Sezona 2. Epizoda 11 online sa prevodom
S2 x E11
Mom Sezona 2. Epizoda 10 online sa prevodom
S2 x E10
Mom Sezona 2. Epizoda 9 online sa prevodom
S2 x E9
Mom Sezona 2. Epizoda 8 online sa prevodom
S2 x E8
Mom Sezona 2. Epizoda 7 online sa prevodom
S2 x E7
Mom Sezona 2. Epizoda 6 online sa prevodom
S2 x E6
Mom Sezona 2. Epizoda 5 online sa prevodom
S2 x E5
Mom Sezona 2. Epizoda 4 online sa prevodom
S2 x E4
Mom Sezona 2. Epizoda 3 online sa prevodom
S2 x E3
Mom Sezona 2. Epizoda 2 online sa prevodom
S2 x E2
Mom Sezona 2. Epizoda 1 online sa prevodom
S2 x E1
Mom Sezona 1. Epizoda 22 online sa prevodom
S1 x E22
Mom Sezona 1. Epizoda 21 online sa prevodom
S1 x E21
Mom Sezona 1. Epizoda 20 online sa prevodom
S1 x E20
Mom Sezona 1. Epizoda 19 online sa prevodom
S1 x E19
Mom Sezona 1. Epizoda 18 online sa prevodom
S1 x E18
Mom Sezona 1. Epizoda 17 online sa prevodom
S1 x E17
Mom Sezona 1. Epizoda 16 online sa prevodom
S1 x E16
Mom Sezona 1. Epizoda 15 online sa prevodom
S1 x E15
Mom Sezona 1. Epizoda 14 online sa prevodom
S1 x E14
Mom Sezona 1. Epizoda 13 online sa prevodom
S1 x E13
Mom Sezona 1. Epizoda 12 online sa prevodom
S1 x E12
Mom Sezona 1. Epizoda 11 online sa prevodom
S1 x E11
Mom Sezona 1. Epizoda 10 online sa prevodom
S1 x E10
Mom Sezona 1. Epizoda 9 online sa prevodom
S1 x E9
Mom Sezona 1. Epizoda 8 online sa prevodom
S1 x E8
Mom Sezona 1. Epizoda 7 online sa prevodom
S1 x E7
Mom Sezona 1. Epizoda 6 online sa prevodom
S1 x E6
Mom Sezona 1. Epizoda 5 online sa prevodom
S1 x E5
Mom Sezona 1. Epizoda 4 online sa prevodom
S1 x E4
Mom Sezona 1. Epizoda 3 online sa prevodom
S1 x E3
Mom Sezona 1. Epizoda 2 online sa prevodom
S1 x E2
Mom Sezona 1. Epizoda 1 online sa prevodom
S1 x E1
Mom online sa prevodom

Mom

Not Rated
37797 pregleda
Kristi (Ana Faris) je samohrana majka koja podiže dvoje dece u svetu punog iskušenja. Zapošljava se u jednom kafiću u Napi. Dok se trudi da bude što bolji radnik, mora da se trudi da bude što bolja majka jer u prošlosti nije bila. Celu situaciju joj sigurno neće olakšati njena majka Boni (Allison Janney) koja je nedavno izašla iz centra za rehabilitaciju. Gabrijel (Nate Corddry) je posebna priča. On joj je šef a i ljubavnik. Tu su joj i kćerka Vajlet (Sadie Calvano), sin Rosko (Blake Garrett Rosenthal) sa kojima je uvek neka tinejdžerska drama. Kristi, pored svega toga, pokušava da ostane pozitivna i da se drži novog puta, ali suočava se sa teškom bitkom jer nema nimalo podrške a disfunkcionalnosti ima u izobilju.

Episode: TV-14

Trajanje: 30 min

Kvalitet snimka: HD

Godina izlaska: 2013

IMDb ocena: 7.2

Content: TV-14