Rizzoli & Isles sezona:

Rizzoli & Isles Sezona 7. Epizoda 13 online sa prevodom
S7 x E13
Rizzoli & Isles Sezona 7. Epizoda 12 online sa prevodom
S7 x E12
Rizzoli & Isles Sezona 7. Epizoda 11 online sa prevodom
S7 x E11
Rizzoli & Isles Sezona 7. Epizoda 10 online sa prevodom
S7 x E10
Rizzoli & Isles Sezona 7. Epizoda 9 online sa prevodom
S7 x E9
Rizzoli & Isles Sezona 7. Epizoda 8 online sa prevodom
S7 x E8
Rizzoli & Isles Sezona 7. Epizoda 7 online sa prevodom
S7 x E7
Rizzoli & Isles Sezona 7. Epizoda 6 online sa prevodom
S7 x E6
Rizzoli & Isles Sezona 7. Epizoda 5 online sa prevodom
S7 x E5
Rizzoli & Isles Sezona 7. Epizoda 4 online sa prevodom
S7 x E4
Rizzoli & Isles Sezona 7. Epizoda 3 online sa prevodom
S7 x E3
Rizzoli & Isles Sezona 7. Epizoda 2 online sa prevodom
S7 x E2
Rizzoli & Isles Sezona 7. Epizoda 1 online sa prevodom
S7 x E1
Rizzoli & Isles Sezona 6. Epizoda 18 online sa prevodom
S6 x E18
Rizzoli & Isles Sezona 6. Epizoda 17 online sa prevodom
S6 x E17
Rizzoli & Isles Sezona 6. Epizoda 16 online sa prevodom
S6 x E16
Rizzoli & Isles Sezona 6. Epizoda 15 online sa prevodom
S6 x E15
Rizzoli & Isles Sezona 6. Epizoda 14 online sa prevodom
S6 x E14
Rizzoli & Isles Sezona 6. Epizoda 13 online sa prevodom
S6 x E13
Rizzoli & Isles Sezona 6. Epizoda 12 online sa prevodom
S6 x E12
Rizzoli & Isles Sezona 6. Epizoda 11 online sa prevodom
S6 x E11
Rizzoli & Isles Sezona 6. Epizoda 10 online sa prevodom
S6 x E10
Rizzoli & Isles Sezona 6. Epizoda 9 online sa prevodom
S6 x E9
Rizzoli & Isles Sezona 6. Epizoda 8 online sa prevodom
S6 x E8
Rizzoli & Isles Sezona 6. Epizoda 7 online sa prevodom
S6 x E7
Rizzoli & Isles Sezona 6. Epizoda 6 online sa prevodom
S6 x E6
Rizzoli & Isles Sezona 6. Epizoda 5 online sa prevodom
S6 x E5
Rizzoli & Isles Sezona 6. Epizoda 4 online sa prevodom
S6 x E4
Rizzoli & Isles Sezona 6. Epizoda 3 online sa prevodom
S6 x E3
Rizzoli & Isles Sezona 6. Epizoda 2 online sa prevodom
S6 x E2
Rizzoli & Isles Sezona 6. Epizoda 1 online sa prevodom
S6 x E1
Rizzoli & Isles Sezona 5. Epizoda 18 online sa prevodom
S5 x E18
Rizzoli & Isles Sezona 5. Epizoda 17 online sa prevodom
S5 x E17
Rizzoli & Isles Sezona 5. Epizoda 16 online sa prevodom
S5 x E16
Rizzoli & Isles Sezona 5. Epizoda 15 online sa prevodom
S5 x E15
Rizzoli & Isles Sezona 5. Epizoda 14 online sa prevodom
S5 x E14
Rizzoli & Isles Sezona 5. Epizoda 13 online sa prevodom
S5 x E13
Rizzoli & Isles Sezona 5. Epizoda 12 online sa prevodom
S5 x E12
Rizzoli & Isles Sezona 5. Epizoda 11 online sa prevodom
S5 x E11
Rizzoli & Isles Sezona 5. Epizoda 10 online sa prevodom
S5 x E10
Rizzoli & Isles Sezona 5. Epizoda 9 online sa prevodom
S5 x E9
Rizzoli & Isles Sezona 5. Epizoda 8 online sa prevodom
S5 x E8
Rizzoli & Isles Sezona 5. Epizoda 7 online sa prevodom
S5 x E7
Rizzoli & Isles Sezona 5. Epizoda 6 online sa prevodom
S5 x E6
Rizzoli & Isles Sezona 5. Epizoda 5 online sa prevodom
S5 x E5
Rizzoli & Isles Sezona 5. Epizoda 4 online sa prevodom
S5 x E4
Rizzoli & Isles Sezona 5. Epizoda 3 online sa prevodom
S5 x E3
Rizzoli & Isles Sezona 5. Epizoda 2 online sa prevodom
S5 x E2
Rizzoli & Isles Sezona 5. Epizoda 1 online sa prevodom
S5 x E1
Rizzoli & Isles Sezona 4. Epizoda 16 online sa prevodom
S4 x E16
Rizzoli & Isles Sezona 4. Epizoda 15 online sa prevodom
S4 x E15
Rizzoli & Isles Sezona 4. Epizoda 14 online sa prevodom
S4 x E14
Rizzoli & Isles Sezona 4. Epizoda 13 online sa prevodom
S4 x E13
Rizzoli & Isles Sezona 4. Epizoda 12 online sa prevodom
S4 x E12
Rizzoli & Isles Sezona 4. Epizoda 11 online sa prevodom
S4 x E11
Rizzoli & Isles Sezona 4. Epizoda 10 online sa prevodom
S4 x E10
Rizzoli & Isles Sezona 4. Epizoda 9 online sa prevodom
S4 x E9
Rizzoli & Isles Sezona 4. Epizoda 8 online sa prevodom
S4 x E8
Rizzoli & Isles Sezona 4. Epizoda 7 online sa prevodom
S4 x E7
Rizzoli & Isles Sezona 4. Epizoda 6 online sa prevodom
S4 x E6
Rizzoli & Isles Sezona 4. Epizoda 5 online sa prevodom
S4 x E5
Rizzoli & Isles Sezona 4. Epizoda 4 online sa prevodom
S4 x E4
Rizzoli & Isles Sezona 4. Epizoda 3 online sa prevodom
S4 x E3
Rizzoli & Isles Sezona 4. Epizoda 2 online sa prevodom
S4 x E2
Rizzoli & Isles Sezona 4. Epizoda 1 online sa prevodom
S4 x E1
Rizzoli & Isles Sezona 3. Epizoda 15 online sa prevodom
S3 x E15
Rizzoli & Isles Sezona 3. Epizoda 14 online sa prevodom
S3 x E14
Rizzoli & Isles Sezona 3. Epizoda 13 online sa prevodom
S3 x E13
Rizzoli & Isles Sezona 3. Epizoda 12 online sa prevodom
S3 x E12
Rizzoli & Isles Sezona 3. Epizoda 11 online sa prevodom
S3 x E11
Rizzoli & Isles Sezona 3. Epizoda 10 online sa prevodom
S3 x E10
Rizzoli & Isles Sezona 3. Epizoda 9 online sa prevodom
S3 x E9
Rizzoli & Isles Sezona 3. Epizoda 8 online sa prevodom
S3 x E8
Rizzoli & Isles Sezona 3. Epizoda 7 online sa prevodom
S3 x E7
Rizzoli & Isles Sezona 3. Epizoda 6 online sa prevodom
S3 x E6
Rizzoli & Isles Sezona 3. Epizoda 5 online sa prevodom
S3 x E5
Rizzoli & Isles Sezona 3. Epizoda 4 online sa prevodom
S3 x E4
Rizzoli & Isles Sezona 3. Epizoda 3 online sa prevodom
S3 x E3
Rizzoli & Isles Sezona 3. Epizoda 2 online sa prevodom
S3 x E2
Rizzoli & Isles Sezona 3. Epizoda 1 online sa prevodom
S3 x E1
Rizzoli & Isles Sezona 2. Epizoda 15 online sa prevodom
S2 x E15
Rizzoli & Isles Sezona 2. Epizoda 14 online sa prevodom
S2 x E14
Rizzoli & Isles Sezona 2. Epizoda 13 online sa prevodom
S2 x E13
Rizzoli & Isles Sezona 2. Epizoda 12 online sa prevodom
S2 x E12
Rizzoli & Isles Sezona 2. Epizoda 11 online sa prevodom
S2 x E11
Rizzoli & Isles Sezona 2. Epizoda 10 online sa prevodom
S2 x E10
Rizzoli & Isles Sezona 2. Epizoda 9 online sa prevodom
S2 x E9
Rizzoli & Isles Sezona 2. Epizoda 8 online sa prevodom
S2 x E8
Rizzoli & Isles Sezona 2. Epizoda 7 online sa prevodom
S2 x E7
Rizzoli & Isles Sezona 2. Epizoda 6 online sa prevodom
S2 x E6
Rizzoli & Isles Sezona 2. Epizoda 5 online sa prevodom
S2 x E5
Rizzoli & Isles Sezona 2. Epizoda 4 online sa prevodom
S2 x E4
Rizzoli & Isles Sezona 2. Epizoda 3 online sa prevodom
S2 x E3
Rizzoli & Isles Sezona 2. Epizoda 2 online sa prevodom
S2 x E2
Rizzoli & Isles Sezona 2. Epizoda 1 online sa prevodom
S2 x E1
Rizzoli & Isles Sezona 1. Epizoda 10 online sa prevodom
S1 x E10
Rizzoli & Isles Sezona 1. Epizoda 9 online sa prevodom
S1 x E9
Rizzoli & Isles Sezona 1. Epizoda 8 online sa prevodom
S1 x E8
Rizzoli & Isles Sezona 1. Epizoda 7 online sa prevodom
S1 x E7
Rizzoli & Isles Sezona 1. Epizoda 6 online sa prevodom
S1 x E6
Rizzoli & Isles Sezona 1. Epizoda 5 online sa prevodom
S1 x E5
Rizzoli & Isles Sezona 1. Epizoda 4 online sa prevodom
S1 x E4
Rizzoli & Isles Sezona 1. Epizoda 3 online sa prevodom
S1 x E3
Rizzoli & Isles Sezona 1. Epizoda 2 online sa prevodom
S1 x E2
Rizzoli & Isles Sezona 1. Epizoda 1 online sa prevodom
S1 x E1
Jane je jedina žena detektiv u Bostonskom Odeljenju za ubistva, čvrsta i intuitivna policajka koja ne spušta gard ni pred kim (osim kada je sa Maurom), izbegava svoju preko mere zaštitničku majku i koja je bolja u basketu od svog brata. Maura je forenzičar i za razliku od Jane, obično joj je prijatnije sa mrtvima nego sa živima. Ona je uvek besprekorno obučena u dizajniranu odeću sa čvrstim, povremeno ledenim temperamentom. Ona radi na obuzdavanju svoje sklonosti da postavlja dijagnoze ljudima sa kojima se sreće, uključujući tu i svog prvog momka. Jane i Maura često rade zajedno obzirom da obe koriste svoje brilijantne umove i veštine da bi oktrile ko je počinitelj zločina, kao i način na koji je to uradio. One rešavaju zločine i hapse neke od najozloglašenijih bostonskih kriminalaca. Uprkos mnogim njihovim razlikama, Jane i Maura su najbolje prijateljice. To što su Jane i Maura toliko različite a opet toliko efikasne kao tim, čini ih još neobičnijim. Ima nešto retko u njihovom prijateljstvu što se često sreće u običnom svetu ali ne i na televiziji: dve pametne, jake, kompetentne žene koje instiktivno spuštaju odbrambeni štit kada su zajedno.

Episode: TV-14

Trajanje: 45 min

Kvalitet snimka: HD

Godina izlaska: 2010

IMDb ocena: 7.6

Content: TV-14