Smallville sezona:

Smallville Sezona 9. Epizoda 21 online sa prevodom
S9 x E21
Smallville Sezona 9. Epizoda 20 online sa prevodom
S9 x E20
Smallville Sezona 9. Epizoda 19 online sa prevodom
S9 x E19
Smallville Sezona 9. Epizoda 18 online sa prevodom
S9 x E18
Smallville Sezona 9. Epizoda 17 online sa prevodom
S9 x E17
Smallville Sezona 9. Epizoda 16 online sa prevodom
S9 x E16
Smallville Sezona 9. Epizoda 15 online sa prevodom
S9 x E15
Smallville Sezona 9. Epizoda 14 online sa prevodom
S9 x E14
Smallville Sezona 9. Epizoda 13 online sa prevodom
S9 x E13
Smallville Sezona 9. Epizoda 12 online sa prevodom
S9 x E12
Smallville Sezona 9. Epizoda 11 online sa prevodom
S9 x E11
Smallville Sezona 9. Epizoda 10 online sa prevodom
S9 x E10
Smallville Sezona 9. Epizoda 9 online sa prevodom
S9 x E9
Smallville Sezona 9. Epizoda 8 online sa prevodom
S9 x E8
Smallville Sezona 9. Epizoda 7 online sa prevodom
S9 x E7
Smallville Sezona 9. Epizoda 6 online sa prevodom
S9 x E6
Smallville Sezona 9. Epizoda 5 online sa prevodom
S9 x E5
Smallville Sezona 9. Epizoda 4 online sa prevodom
S9 x E4
Smallville Sezona 9. Epizoda 3 online sa prevodom
S9 x E3
Smallville Sezona 9. Epizoda 2 online sa prevodom
S9 x E2
Smallville Sezona 9. Epizoda 1 online sa prevodom
S9 x E1
Smallville Sezona 8. Epizoda 22 online sa prevodom
S8 x E22
Smallville Sezona 8. Epizoda 21 online sa prevodom
S8 x E21
Smallville Sezona 8. Epizoda 20 online sa prevodom
S8 x E20
Smallville Sezona 8. Epizoda 19 online sa prevodom
S8 x E19
Smallville Sezona 8. Epizoda 18 online sa prevodom
S8 x E18
Smallville Sezona 8. Epizoda 17 online sa prevodom
S8 x E17
Smallville Sezona 8. Epizoda 16 online sa prevodom
S8 x E16
Smallville Sezona 8. Epizoda 15 online sa prevodom
S8 x E15
Smallville Sezona 8. Epizoda 14 online sa prevodom
S8 x E14
Smallville Sezona 8. Epizoda 13 online sa prevodom
S8 x E13
Smallville Sezona 8. Epizoda 12 online sa prevodom
S8 x E12
Smallville Sezona 8. Epizoda 11 online sa prevodom
S8 x E11
Smallville Sezona 8. Epizoda 10 online sa prevodom
S8 x E10
Smallville Sezona 8. Epizoda 9 online sa prevodom
S8 x E9
Smallville Sezona 8. Epizoda 8 online sa prevodom
S8 x E8
Smallville Sezona 8. Epizoda 7 online sa prevodom
S8 x E7
Smallville Sezona 8. Epizoda 6 online sa prevodom
S8 x E6
Smallville Sezona 8. Epizoda 5 online sa prevodom
S8 x E5
Smallville Sezona 8. Epizoda 4 online sa prevodom
S8 x E4
Smallville Sezona 8. Epizoda 3 online sa prevodom
S8 x E3
Smallville Sezona 8. Epizoda 2 online sa prevodom
S8 x E2
Smallville Sezona 8. Epizoda 1 online sa prevodom
S8 x E1
Smallville Sezona 7. Epizoda 20 online sa prevodom
S7 x E20
Smallville Sezona 7. Epizoda 19 online sa prevodom
S7 x E19
Smallville Sezona 7. Epizoda 18 online sa prevodom
S7 x E18
Smallville Sezona 7. Epizoda 17 online sa prevodom
S7 x E17
Smallville Sezona 7. Epizoda 16 online sa prevodom
S7 x E16
Smallville Sezona 7. Epizoda 15 online sa prevodom
S7 x E15
Smallville Sezona 7. Epizoda 14 online sa prevodom
S7 x E14
Smallville Sezona 7. Epizoda 13 online sa prevodom
S7 x E13
Smallville Sezona 7. Epizoda 12 online sa prevodom
S7 x E12
Smallville Sezona 7. Epizoda 11 online sa prevodom
S7 x E11
Smallville Sezona 7. Epizoda 10 online sa prevodom
S7 x E10
Smallville Sezona 7. Epizoda 9 online sa prevodom
S7 x E9
Smallville Sezona 7. Epizoda 8 online sa prevodom
S7 x E8
Smallville Sezona 7. Epizoda 7 online sa prevodom
S7 x E7
Smallville Sezona 7. Epizoda 6 online sa prevodom
S7 x E6
Smallville Sezona 7. Epizoda 5 online sa prevodom
S7 x E5
Smallville Sezona 7. Epizoda 4 online sa prevodom
S7 x E4
Smallville Sezona 7. Epizoda 3 online sa prevodom
S7 x E3
Smallville Sezona 7. Epizoda 2 online sa prevodom
S7 x E2
Smallville Sezona 7. Epizoda 1 online sa prevodom
S7 x E1
Smallville Sezona 6. Epizoda 22 online sa prevodom
S6 x E22
Smallville Sezona 6. Epizoda 21 online sa prevodom
S6 x E21
Smallville Sezona 6. Epizoda 20 online sa prevodom
S6 x E20
Smallville Sezona 6. Epizoda 19 online sa prevodom
S6 x E19
Smallville Sezona 6. Epizoda 18 online sa prevodom
S6 x E18
Smallville Sezona 6. Epizoda 17 online sa prevodom
S6 x E17
Smallville Sezona 6. Epizoda 16 online sa prevodom
S6 x E16
Smallville Sezona 6. Epizoda 15 online sa prevodom
S6 x E15
Smallville Sezona 6. Epizoda 14 online sa prevodom
S6 x E14
Smallville Sezona 6. Epizoda 13 online sa prevodom
S6 x E13
Smallville Sezona 6. Epizoda 12 online sa prevodom
S6 x E12
Smallville Sezona 6. Epizoda 11 online sa prevodom
S6 x E11
Smallville Sezona 6. Epizoda 10 online sa prevodom
S6 x E10
Smallville Sezona 6. Epizoda 9 online sa prevodom
S6 x E9
Smallville Sezona 6. Epizoda 8 online sa prevodom
S6 x E8
Smallville Sezona 6. Epizoda 7 online sa prevodom
S6 x E7
Smallville Sezona 6. Epizoda 6 online sa prevodom
S6 x E6
Smallville Sezona 6. Epizoda 5 online sa prevodom
S6 x E5
Smallville Sezona 6. Epizoda 4 online sa prevodom
S6 x E4
Smallville Sezona 6. Epizoda 3 online sa prevodom
S6 x E3
Smallville Sezona 6. Epizoda 2 online sa prevodom
S6 x E2
Smallville Sezona 6. Epizoda 1 online sa prevodom
S6 x E1
Smallville Sezona 5. Epizoda 22 online sa prevodom
S5 x E22
Smallville Sezona 5. Epizoda 21 online sa prevodom
S5 x E21
Smallville Sezona 5. Epizoda 20 online sa prevodom
S5 x E20
Smallville Sezona 5. Epizoda 19 online sa prevodom
S5 x E19
Smallville Sezona 5. Epizoda 18 online sa prevodom
S5 x E18
Smallville Sezona 5. Epizoda 17 online sa prevodom
S5 x E17
Smallville Sezona 5. Epizoda 16 online sa prevodom
S5 x E16
Smallville Sezona 5. Epizoda 15 online sa prevodom
S5 x E15
Smallville Sezona 5. Epizoda 14 online sa prevodom
S5 x E14
Smallville Sezona 5. Epizoda 13 online sa prevodom
S5 x E13
Smallville Sezona 5. Epizoda 12 online sa prevodom
S5 x E12
Smallville Sezona 5. Epizoda 11 online sa prevodom
S5 x E11
Smallville Sezona 5. Epizoda 10 online sa prevodom
S5 x E10
Smallville Sezona 5. Epizoda 9 online sa prevodom
S5 x E9
Smallville Sezona 5. Epizoda 8 online sa prevodom
S5 x E8
Smallville Sezona 5. Epizoda 7 online sa prevodom
S5 x E7
Smallville Sezona 5. Epizoda 6 online sa prevodom
S5 x E6
Smallville Sezona 5. Epizoda 5 online sa prevodom
S5 x E5
Smallville Sezona 5. Epizoda 4 online sa prevodom
S5 x E4
Smallville Sezona 5. Epizoda 3 online sa prevodom
S5 x E3
Smallville Sezona 5. Epizoda 2 online sa prevodom
S5 x E2
Smallville Sezona 5. Epizoda 1 online sa prevodom
S5 x E1
Smallville Sezona 4. Epizoda 22 online sa prevodom
S4 x E22
Smallville Sezona 4. Epizoda 21 online sa prevodom
S4 x E21
Smallville Sezona 4. Epizoda 20 online sa prevodom
S4 x E20
Smallville Sezona 4. Epizoda 19 online sa prevodom
S4 x E19
Smallville Sezona 4. Epizoda 18 online sa prevodom
S4 x E18
Smallville Sezona 4. Epizoda 17 online sa prevodom
S4 x E17
Smallville Sezona 4. Epizoda 16 online sa prevodom
S4 x E16
Smallville Sezona 4. Epizoda 15 online sa prevodom
S4 x E15
Smallville Sezona 4. Epizoda 14 online sa prevodom
S4 x E14
Smallville Sezona 4. Epizoda 13 online sa prevodom
S4 x E13
Smallville Sezona 4. Epizoda 12 online sa prevodom
S4 x E12
Smallville Sezona 4. Epizoda 11 online sa prevodom
S4 x E11
Smallville Sezona 4. Epizoda 10 online sa prevodom
S4 x E10
Smallville Sezona 4. Epizoda 9 online sa prevodom
S4 x E9
Smallville Sezona 4. Epizoda 8 online sa prevodom
S4 x E8
Smallville Sezona 4. Epizoda 7 online sa prevodom
S4 x E7
Smallville Sezona 4. Epizoda 6 online sa prevodom
S4 x E6
Smallville Sezona 4. Epizoda 5 online sa prevodom
S4 x E5
Smallville Sezona 4. Epizoda 4 online sa prevodom
S4 x E4
Smallville Sezona 4. Epizoda 3 online sa prevodom
S4 x E3
Smallville Sezona 4. Epizoda 2 online sa prevodom
S4 x E2
Smallville Sezona 4. Epizoda 1 online sa prevodom
S4 x E1
Smallville Sezona 3. Epizoda 22 online sa prevodom
S3 x E22
Smallville Sezona 3. Epizoda 21 online sa prevodom
S3 x E21
Smallville Sezona 3. Epizoda 20 online sa prevodom
S3 x E20
Smallville Sezona 3. Epizoda 19 online sa prevodom
S3 x E19
Smallville Sezona 3. Epizoda 18 online sa prevodom
S3 x E18
Smallville Sezona 3. Epizoda 17 online sa prevodom
S3 x E17
Smallville Sezona 3. Epizoda 16 online sa prevodom
S3 x E16
Smallville Sezona 3. Epizoda 15 online sa prevodom
S3 x E15
Smallville Sezona 3. Epizoda 14 online sa prevodom
S3 x E14
Smallville Sezona 3. Epizoda 13 online sa prevodom
S3 x E13
Smallville Sezona 3. Epizoda 12 online sa prevodom
S3 x E12
Smallville Sezona 3. Epizoda 11 online sa prevodom
S3 x E11
Smallville Sezona 3. Epizoda 10 online sa prevodom
S3 x E10
Smallville Sezona 3. Epizoda 9 online sa prevodom
S3 x E9
Smallville Sezona 3. Epizoda 8 online sa prevodom
S3 x E8
Smallville Sezona 3. Epizoda 7 online sa prevodom
S3 x E7
Smallville Sezona 3. Epizoda 6 online sa prevodom
S3 x E6
Smallville Sezona 3. Epizoda 5 online sa prevodom
S3 x E5
Smallville Sezona 3. Epizoda 4 online sa prevodom
S3 x E4
Smallville Sezona 3. Epizoda 3 online sa prevodom
S3 x E3
Smallville Sezona 3. Epizoda 2 online sa prevodom
S3 x E2
Smallville Sezona 3. Epizoda 1 online sa prevodom
S3 x E1
Smallville Sezona 2. Epizoda 23 online sa prevodom
S2 x E23
Smallville Sezona 2. Epizoda 22 online sa prevodom
S2 x E22
Smallville Sezona 2. Epizoda 21 online sa prevodom
S2 x E21
Smallville Sezona 2. Epizoda 20 online sa prevodom
S2 x E20
Smallville Sezona 2. Epizoda 19 online sa prevodom
S2 x E19
Smallville Sezona 2. Epizoda 18 online sa prevodom
S2 x E18
Smallville Sezona 2. Epizoda 17 online sa prevodom
S2 x E17
Smallville Sezona 2. Epizoda 16 online sa prevodom
S2 x E16
Smallville Sezona 2. Epizoda 15 online sa prevodom
S2 x E15
Smallville Sezona 2. Epizoda 14 online sa prevodom
S2 x E14
Smallville Sezona 2. Epizoda 13 online sa prevodom
S2 x E13
Smallville Sezona 2. Epizoda 12 online sa prevodom
S2 x E12
Smallville Sezona 2. Epizoda 11 online sa prevodom
S2 x E11
Smallville Sezona 2. Epizoda 10 online sa prevodom
S2 x E10
Smallville Sezona 2. Epizoda 9 online sa prevodom
S2 x E9
Smallville Sezona 2. Epizoda 8 online sa prevodom
S2 x E8
Smallville Sezona 2. Epizoda 7 online sa prevodom
S2 x E7
Smallville Sezona 2. Epizoda 6 online sa prevodom
S2 x E6
Smallville Sezona 2. Epizoda 5 online sa prevodom
S2 x E5
Smallville Sezona 2. Epizoda 4 online sa prevodom
S2 x E4
Smallville Sezona 2. Epizoda 3 online sa prevodom
S2 x E3
Smallville Sezona 2. Epizoda 2 online sa prevodom
S2 x E2
Smallville Sezona 2. Epizoda 1 online sa prevodom
S2 x E1
Smallville Sezona 1. Epizoda 21 online sa prevodom
S1 x E21
Smallville Sezona 1. Epizoda 20 online sa prevodom
S1 x E20
Smallville Sezona 1. Epizoda 19 online sa prevodom
S1 x E19
Smallville Sezona 1. Epizoda 18 online sa prevodom
S1 x E18
Smallville Sezona 1. Epizoda 17 online sa prevodom
S1 x E17
Smallville Sezona 1. Epizoda 16 online sa prevodom
S1 x E16
Smallville Sezona 1. Epizoda 15 online sa prevodom
S1 x E15
Smallville Sezona 1. Epizoda 14 online sa prevodom
S1 x E14
Smallville Sezona 1. Epizoda 13 online sa prevodom
S1 x E13
Smallville Sezona 1. Epizoda 12 online sa prevodom
S1 x E12
Smallville Sezona 1. Epizoda 11 online sa prevodom
S1 x E11
Smallville Sezona 1. Epizoda 10 online sa prevodom
S1 x E10
Smallville Sezona 1. Epizoda 9 online sa prevodom
S1 x E9
Smallville Sezona 1. Epizoda 8 online sa prevodom
S1 x E8
Smallville Sezona 1. Epizoda 7 online sa prevodom
S1 x E7
Smallville Sezona 1. Epizoda 6 online sa prevodom
S1 x E6
Smallville Sezona 1. Epizoda 5 online sa prevodom
S1 x E5
Smallville Sezona 1. Epizoda 4 online sa prevodom
S1 x E4
Smallville Sezona 1. Epizoda 3 online sa prevodom
S1 x E3
Smallville Sezona 1. Epizoda 2 online sa prevodom
S1 x E2
Smallville Sezona 1. Epizoda 1 online sa prevodom
S1 x E1
Smallville online sa prevodom

Smallville

Not Rated
38148 pregleda
"Smallville" je baziran na popularnom strip liku, Supermanu. Serija se bavi životom mladog Clark Kenta koji živi u gradiću Smallville, Kansas. Vrijeme radnje je smješteno na početku 21. stoljeća. Serija prikazuje Clark Kenta dok se nosi s problemima adolescencije i istovremeno otkriva svoje super moći (rendgenski vid, super sluh, itd.), otkriva svoje izvanzemaljsko poreklo i pokušava otkriti svoju sudbinu.
Clark Kent izgleda poput normalnih tinejdžera. Živi u gradiću Smallville u Kansasu u kojem je prije 12 godina pao meteorit. Jaki je udar ostavio trag na stanovnicima Smallvilea, koji su otada postali zatvoreni i žive u strahu. U takvoj sredini odrasta i Clark. Kada više ne mogu čuvati tajnu, Clarkovi roditelji mu priznaju kako on nije njihov sin po rođenju, već je stigao zajedno s kišom meteora. Clarka ta novost izluđuje, jer su upravo u kiši meteora život izgubili roditelji Lane Lang, njegove tajne ljubavi. Pokušavajući otkriti što se događa i kakve nadnaravne sposobnosti ima, Clark upoznaje mladog i bogatog Lexa Luthora.
Serija se često nosi sa problemima ljudi u Clarkovom životu kao što su njegovi posvojni roditelji, Jonathan Kent i Martha Kent; prijatelji Chloe Sullivan i Pete Ross; njegovom prvom ljubavi, Lanom Lang; i naročito njegovim čudnim prijateljstvom sa Lex Luthorom.

Episode: TV-PG

Trajanje: 43 min

Kvalitet snimka: HD

Godina izlaska: 2001

IMDb ocena: 7.5

Content: TV-PG