Star Wars: The Clone Wars sezona:

Star Wars: The Clone Wars Sezona 7. Epizoda 12 online sa prevodom
S7 x E12
Star Wars: The Clone Wars Sezona 7. Epizoda 11 online sa prevodom
S7 x E11
Star Wars: The Clone Wars Sezona 7. Epizoda 10 online sa prevodom
S7 x E10
Star Wars: The Clone Wars Sezona 7. Epizoda 9 online sa prevodom
S7 x E9
Star Wars: The Clone Wars Sezona 7. Epizoda 8 online sa prevodom
S7 x E8
Star Wars: The Clone Wars Sezona 7. Epizoda 7 online sa prevodom
S7 x E7
Star Wars: The Clone Wars Sezona 7. Epizoda 6 online sa prevodom
S7 x E6
Star Wars: The Clone Wars Sezona 7. Epizoda 5 online sa prevodom
S7 x E5
Star Wars: The Clone Wars Sezona 7. Epizoda 4 online sa prevodom
S7 x E4
Star Wars: The Clone Wars Sezona 7. Epizoda 3 online sa prevodom
S7 x E3
Star Wars: The Clone Wars Sezona 7. Epizoda 2 online sa prevodom
S7 x E2
Star Wars: The Clone Wars Sezona 7. Epizoda 1 online sa prevodom
S7 x E1
Star Wars: The Clone Wars Sezona 6. Epizoda 7 online sa prevodom
S6 x E7
Star Wars: The Clone Wars Sezona 6. Epizoda 6 online sa prevodom
S6 x E6
Star Wars: The Clone Wars Sezona 6. Epizoda 5 online sa prevodom
S6 x E5
Star Wars: The Clone Wars Sezona 6. Epizoda 4 online sa prevodom
S6 x E4
Star Wars: The Clone Wars Sezona 6. Epizoda 3 online sa prevodom
S6 x E3
Star Wars: The Clone Wars Sezona 6. Epizoda 2 online sa prevodom
S6 x E2
Star Wars: The Clone Wars Sezona 6. Epizoda 1 online sa prevodom
S6 x E1
Star Wars: The Clone Wars Sezona 5. Epizoda 20 online sa prevodom
S5 x E20
Star Wars: The Clone Wars Sezona 5. Epizoda 19 online sa prevodom
S5 x E19
Star Wars: The Clone Wars Sezona 5. Epizoda 18 online sa prevodom
S5 x E18
Star Wars: The Clone Wars Sezona 5. Epizoda 17 online sa prevodom
S5 x E17
Star Wars: The Clone Wars Sezona 5. Epizoda 16 online sa prevodom
S5 x E16
Star Wars: The Clone Wars Sezona 5. Epizoda 15 online sa prevodom
S5 x E15
Star Wars: The Clone Wars Sezona 5. Epizoda 14 online sa prevodom
S5 x E14
Star Wars: The Clone Wars Sezona 5. Epizoda 13 online sa prevodom
S5 x E13
Star Wars: The Clone Wars Sezona 5. Epizoda 12 online sa prevodom
S5 x E12
Star Wars: The Clone Wars Sezona 5. Epizoda 11 online sa prevodom
S5 x E11
Star Wars: The Clone Wars Sezona 5. Epizoda 10 online sa prevodom
S5 x E10
Star Wars: The Clone Wars Sezona 5. Epizoda 9 online sa prevodom
S5 x E9
Star Wars: The Clone Wars Sezona 5. Epizoda 8 online sa prevodom
S5 x E8
Star Wars: The Clone Wars Sezona 5. Epizoda 7 online sa prevodom
S5 x E7
Star Wars: The Clone Wars Sezona 5. Epizoda 6 online sa prevodom
S5 x E6
Star Wars: The Clone Wars Sezona 5. Epizoda 5 online sa prevodom
S5 x E5
Star Wars: The Clone Wars Sezona 5. Epizoda 4 online sa prevodom
S5 x E4
Star Wars: The Clone Wars Sezona 5. Epizoda 3 online sa prevodom
S5 x E3
Star Wars: The Clone Wars Sezona 5. Epizoda 2 online sa prevodom
S5 x E2
Star Wars: The Clone Wars Sezona 5. Epizoda 1 online sa prevodom
S5 x E1
Star Wars: The Clone Wars Sezona 4. Epizoda 22 online sa prevodom
S4 x E22
Star Wars: The Clone Wars Sezona 4. Epizoda 21 online sa prevodom
S4 x E21
Star Wars: The Clone Wars Sezona 4. Epizoda 20 online sa prevodom
S4 x E20
Star Wars: The Clone Wars Sezona 4. Epizoda 19 online sa prevodom
S4 x E19
Star Wars: The Clone Wars Sezona 4. Epizoda 18 online sa prevodom
S4 x E18
Star Wars: The Clone Wars Sezona 4. Epizoda 17 online sa prevodom
S4 x E17
Star Wars: The Clone Wars Sezona 4. Epizoda 16 online sa prevodom
S4 x E16
Star Wars: The Clone Wars Sezona 4. Epizoda 15 online sa prevodom
S4 x E15
Star Wars: The Clone Wars Sezona 4. Epizoda 14 online sa prevodom
S4 x E14
Star Wars: The Clone Wars Sezona 4. Epizoda 13 online sa prevodom
S4 x E13
Star Wars: The Clone Wars Sezona 4. Epizoda 12 online sa prevodom
S4 x E12
Star Wars: The Clone Wars Sezona 4. Epizoda 11 online sa prevodom
S4 x E11
Star Wars: The Clone Wars Sezona 4. Epizoda 10 online sa prevodom
S4 x E10
Star Wars: The Clone Wars Sezona 4. Epizoda 9 online sa prevodom
S4 x E9
Star Wars: The Clone Wars Sezona 4. Epizoda 8 online sa prevodom
S4 x E8
Star Wars: The Clone Wars Sezona 4. Epizoda 7 online sa prevodom
S4 x E7
Star Wars: The Clone Wars Sezona 4. Epizoda 6 online sa prevodom
S4 x E6
Star Wars: The Clone Wars Sezona 4. Epizoda 5 online sa prevodom
S4 x E5
Star Wars: The Clone Wars Sezona 4. Epizoda 4 online sa prevodom
S4 x E4
Star Wars: The Clone Wars Sezona 4. Epizoda 3 online sa prevodom
S4 x E3
Star Wars: The Clone Wars Sezona 4. Epizoda 2 online sa prevodom
S4 x E2
Star Wars: The Clone Wars Sezona 4. Epizoda 1 online sa prevodom
S4 x E1
Star Wars: The Clone Wars Sezona 3. Epizoda 22 online sa prevodom
S3 x E22
Star Wars: The Clone Wars Sezona 3. Epizoda 21 online sa prevodom
S3 x E21
Star Wars: The Clone Wars Sezona 3. Epizoda 20 online sa prevodom
S3 x E20
Star Wars: The Clone Wars Sezona 3. Epizoda 19 online sa prevodom
S3 x E19
Star Wars: The Clone Wars Sezona 3. Epizoda 18 online sa prevodom
S3 x E18
Star Wars: The Clone Wars Sezona 3. Epizoda 17 online sa prevodom
S3 x E17
Star Wars: The Clone Wars Sezona 3. Epizoda 16 online sa prevodom
S3 x E16
Star Wars: The Clone Wars Sezona 3. Epizoda 15 online sa prevodom
S3 x E15
Star Wars: The Clone Wars Sezona 3. Epizoda 14 online sa prevodom
S3 x E14
Star Wars: The Clone Wars Sezona 3. Epizoda 13 online sa prevodom
S3 x E13
Star Wars: The Clone Wars Sezona 3. Epizoda 12 online sa prevodom
S3 x E12
Star Wars: The Clone Wars Sezona 3. Epizoda 11 online sa prevodom
S3 x E11
Star Wars: The Clone Wars Sezona 3. Epizoda 10 online sa prevodom
S3 x E10
Star Wars: The Clone Wars Sezona 3. Epizoda 9 online sa prevodom
S3 x E9
Star Wars: The Clone Wars Sezona 3. Epizoda 8 online sa prevodom
S3 x E8
Star Wars: The Clone Wars Sezona 3. Epizoda 7 online sa prevodom
S3 x E7
Star Wars: The Clone Wars Sezona 3. Epizoda 6 online sa prevodom
S3 x E6
Star Wars: The Clone Wars Sezona 3. Epizoda 5 online sa prevodom
S3 x E5
Star Wars: The Clone Wars Sezona 3. Epizoda 4 online sa prevodom
S3 x E4
Star Wars: The Clone Wars Sezona 3. Epizoda 3 online sa prevodom
S3 x E3
Star Wars: The Clone Wars Sezona 3. Epizoda 1 online sa prevodom
S3 x E1
Star Wars: The Clone Wars Sezona 2. Epizoda 22 online sa prevodom
S2 x E22
Star Wars: The Clone Wars Sezona 2. Epizoda 21 online sa prevodom
S2 x E21
Star Wars: The Clone Wars Sezona 2. Epizoda 20 online sa prevodom
S2 x E20
Star Wars: The Clone Wars Sezona 2. Epizoda 19 online sa prevodom
S2 x E19
Star Wars: The Clone Wars Sezona 2. Epizoda 18 online sa prevodom
S2 x E18
Star Wars: The Clone Wars Sezona 2. Epizoda 17 online sa prevodom
S2 x E17
Star Wars: The Clone Wars Sezona 2. Epizoda 16 online sa prevodom
S2 x E16
Star Wars: The Clone Wars Sezona 2. Epizoda 15 online sa prevodom
S2 x E15
Star Wars: The Clone Wars Sezona 2. Epizoda 14 online sa prevodom
S2 x E14
Star Wars: The Clone Wars Sezona 2. Epizoda 13 online sa prevodom
S2 x E13
Star Wars: The Clone Wars Sezona 2. Epizoda 12 online sa prevodom
S2 x E12
Star Wars: The Clone Wars Sezona 2. Epizoda 11 online sa prevodom
S2 x E11
Star Wars: The Clone Wars Sezona 2. Epizoda 10 online sa prevodom
S2 x E10
Star Wars: The Clone Wars Sezona 2. Epizoda 9 online sa prevodom
S2 x E9
Star Wars: The Clone Wars Sezona 2. Epizoda 8 online sa prevodom
S2 x E8
Star Wars: The Clone Wars Sezona 2. Epizoda 7 online sa prevodom
S2 x E7
Star Wars: The Clone Wars Sezona 2. Epizoda 6 online sa prevodom
S2 x E6
Star Wars: The Clone Wars Sezona 2. Epizoda 5 online sa prevodom
S2 x E5
Star Wars: The Clone Wars Sezona 2. Epizoda 4 online sa prevodom
S2 x E4
Star Wars: The Clone Wars Sezona 2. Epizoda 3 online sa prevodom
S2 x E3
Star Wars: The Clone Wars Sezona 2. Epizoda 2 online sa prevodom
S2 x E2
Star Wars: The Clone Wars Sezona 2. Epizoda 1 online sa prevodom
S2 x E1
Star Wars: The Clone Wars Sezona 1. Epizoda 22 online sa prevodom
S1 x E22
Star Wars: The Clone Wars Sezona 1. Epizoda 21 online sa prevodom
S1 x E21
Star Wars: The Clone Wars Sezona 1. Epizoda 20 online sa prevodom
S1 x E20
Star Wars: The Clone Wars Sezona 1. Epizoda 19 online sa prevodom
S1 x E19
Star Wars: The Clone Wars Sezona 1. Epizoda 18 online sa prevodom
S1 x E18
Star Wars: The Clone Wars Sezona 1. Epizoda 17 online sa prevodom
S1 x E17
Star Wars: The Clone Wars Sezona 1. Epizoda 16 online sa prevodom
S1 x E16
Star Wars: The Clone Wars Sezona 1. Epizoda 15 online sa prevodom
S1 x E15
Star Wars: The Clone Wars Sezona 1. Epizoda 14 online sa prevodom
S1 x E14
Star Wars: The Clone Wars Sezona 1. Epizoda 13 online sa prevodom
S1 x E13
Star Wars: The Clone Wars Sezona 1. Epizoda 12 online sa prevodom
S1 x E12
Star Wars: The Clone Wars Sezona 1. Epizoda 11 online sa prevodom
S1 x E11
Star Wars: The Clone Wars Sezona 1. Epizoda 10 online sa prevodom
S1 x E10
Star Wars: The Clone Wars Sezona 1. Epizoda 9 online sa prevodom
S1 x E9
Star Wars: The Clone Wars Sezona 1. Epizoda 8 online sa prevodom
S1 x E8
Star Wars: The Clone Wars Sezona 1. Epizoda 7 online sa prevodom
S1 x E7
Star Wars: The Clone Wars Sezona 1. Epizoda 6 online sa prevodom
S1 x E6
Star Wars: The Clone Wars Sezona 1. Epizoda 5 online sa prevodom
S1 x E5
Star Wars: The Clone Wars Sezona 1. Epizoda 4 online sa prevodom
S1 x E4
Star Wars: The Clone Wars Sezona 1. Epizoda 3 online sa prevodom
S1 x E3
Star Wars: The Clone Wars Sezona 1. Epizoda 2 online sa prevodom
S1 x E2
Star Wars: The Clone Wars Sezona 1. Epizoda 1 online sa prevodom
S1 x E1
Radnja serija je smeštena u vremenu rata izmedju Galaktičke Republike i separatista pod komandom grofa Dukua. Sve više i više galaksija i planeta je uvučeno u ovoj rat i separatisti sve više šire svoju diktaturu i tiraniju. Hrabri Džedaj vitezovi koji komanduju vojskom klonova se bore da sačuvaju mir u glaksiji, zaštite sve planete, očuvaju Republiku i uhvate grofa Dukua i tako pobede u ovom ratu.

Episode: TV-PG

Trajanje: 22 min

Kvalitet snimka: HD

Godina izlaska: 2008

IMDb ocena: 8.1

Content: TV-PG