The Big Bang Theory sezona:

The Big Bang Theory Sezona 12. Epizoda 23 online sa prevodom
S12 x E23
The Big Bang Theory Sezona 12. Epizoda 22 online sa prevodom
S12 x E22
The Big Bang Theory Sezona 12. Epizoda 21 online sa prevodom
S12 x E21
The Big Bang Theory Sezona 12. Epizoda 20 online sa prevodom
S12 x E20
The Big Bang Theory Sezona 12. Epizoda 19 online sa prevodom
S12 x E19
The Big Bang Theory Sezona 12. Epizoda 18 online sa prevodom
S12 x E18
The Big Bang Theory Sezona 12. Epizoda 17 online sa prevodom
S12 x E17
The Big Bang Theory Sezona 12. Epizoda 16 online sa prevodom
S12 x E16
The Big Bang Theory Sezona 12. Epizoda 15 online sa prevodom
S12 x E15
The Big Bang Theory Sezona 12. Epizoda 14 online sa prevodom
S12 x E14
The Big Bang Theory Sezona 12. Epizoda 13 online sa prevodom
S12 x E13
The Big Bang Theory Sezona 12. Epizoda 12 online sa prevodom
S12 x E12
The Big Bang Theory Sezona 12. Epizoda 11 online sa prevodom
S12 x E11
The Big Bang Theory Sezona 12. Epizoda 10 online sa prevodom
S12 x E10
The Big Bang Theory Sezona 12. Epizoda 9 online sa prevodom
S12 x E9
The Big Bang Theory Sezona 12. Epizoda 8 online sa prevodom
S12 x E8
The Big Bang Theory Sezona 12. Epizoda 7 online sa prevodom
S12 x E7
The Big Bang Theory Sezona 12. Epizoda 6 online sa prevodom
S12 x E6
The Big Bang Theory Sezona 12. Epizoda 5 online sa prevodom
S12 x E5
The Big Bang Theory Sezona 12. Epizoda 4 online sa prevodom
S12 x E4
The Big Bang Theory Sezona 12. Epizoda 3 online sa prevodom
S12 x E3
The Big Bang Theory Sezona 12. Epizoda 2 online sa prevodom
S12 x E2
The Big Bang Theory Sezona 12. Epizoda 1 online sa prevodom
S12 x E1
The Big Bang Theory Sezona 11. Epizoda 24 online sa prevodom
S11 x E24
The Big Bang Theory Sezona 11. Epizoda 23 online sa prevodom
S11 x E23
The Big Bang Theory Sezona 11. Epizoda 22 online sa prevodom
S11 x E22
The Big Bang Theory Sezona 11. Epizoda 21 online sa prevodom
S11 x E21
The Big Bang Theory Sezona 11. Epizoda 20 online sa prevodom
S11 x E20
The Big Bang Theory Sezona 11. Epizoda 19 online sa prevodom
S11 x E19
The Big Bang Theory Sezona 11. Epizoda 18 online sa prevodom
S11 x E18
The Big Bang Theory Sezona 11. Epizoda 17 online sa prevodom
S11 x E17
The Big Bang Theory Sezona 11. Epizoda 16 online sa prevodom
S11 x E16
The Big Bang Theory Sezona 11. Epizoda 15 online sa prevodom
S11 x E15
The Big Bang Theory Sezona 11. Epizoda 14 online sa prevodom
S11 x E14
The Big Bang Theory Sezona 11. Epizoda 13 online sa prevodom
S11 x E13
The Big Bang Theory Sezona 11. Epizoda 12 online sa prevodom
S11 x E12
The Big Bang Theory Sezona 11. Epizoda 11 online sa prevodom
S11 x E11
The Big Bang Theory Sezona 11. Epizoda 10 online sa prevodom
S11 x E10
The Big Bang Theory Sezona 11. Epizoda 9 online sa prevodom
S11 x E9
The Big Bang Theory Sezona 11. Epizoda 8 online sa prevodom
S11 x E8
The Big Bang Theory Sezona 11. Epizoda 7 online sa prevodom
S11 x E7
The Big Bang Theory Sezona 11. Epizoda 6 online sa prevodom
S11 x E6
The Big Bang Theory Sezona 11. Epizoda 5 online sa prevodom
S11 x E5
The Big Bang Theory Sezona 11. Epizoda 4 online sa prevodom
S11 x E4
The Big Bang Theory Sezona 11. Epizoda 3 online sa prevodom
S11 x E3
The Big Bang Theory Sezona 11. Epizoda 2 online sa prevodom
S11 x E2
The Big Bang Theory Sezona 11. Epizoda 1 online sa prevodom
S11 x E1
The Big Bang Theory Sezona 10. Epizoda 24 online sa prevodom
S10 x E24
The Big Bang Theory Sezona 10. Epizoda 23 online sa prevodom
S10 x E23
The Big Bang Theory Sezona 10. Epizoda 22 online sa prevodom
S10 x E22
The Big Bang Theory Sezona 10. Epizoda 21 online sa prevodom
S10 x E21
The Big Bang Theory Sezona 10. Epizoda 20 online sa prevodom
S10 x E20
The Big Bang Theory Sezona 10. Epizoda 19 online sa prevodom
S10 x E19
The Big Bang Theory Sezona 10. Epizoda 18 online sa prevodom
S10 x E18
The Big Bang Theory Sezona 10. Epizoda 17 online sa prevodom
S10 x E17
The Big Bang Theory Sezona 10. Epizoda 16 online sa prevodom
S10 x E16
The Big Bang Theory Sezona 10. Epizoda 15 online sa prevodom
S10 x E15
The Big Bang Theory Sezona 10. Epizoda 14 online sa prevodom
S10 x E14
The Big Bang Theory Sezona 10. Epizoda 13 online sa prevodom
S10 x E13
The Big Bang Theory Sezona 10. Epizoda 12 online sa prevodom
S10 x E12
The Big Bang Theory Sezona 10. Epizoda 11 online sa prevodom
S10 x E11
The Big Bang Theory Sezona 10. Epizoda 10 online sa prevodom
S10 x E10
The Big Bang Theory Sezona 10. Epizoda 9 online sa prevodom
S10 x E9
The Big Bang Theory Sezona 10. Epizoda 8 online sa prevodom
S10 x E8
The Big Bang Theory Sezona 10. Epizoda 7 online sa prevodom
S10 x E7
The Big Bang Theory Sezona 10. Epizoda 6 online sa prevodom
S10 x E6
The Big Bang Theory Sezona 10. Epizoda 5 online sa prevodom
S10 x E5
The Big Bang Theory Sezona 10. Epizoda 4 online sa prevodom
S10 x E4
The Big Bang Theory Sezona 10. Epizoda 3 online sa prevodom
S10 x E3
The Big Bang Theory Sezona 10. Epizoda 2 online sa prevodom
S10 x E2
The Big Bang Theory Sezona 10. Epizoda 1 online sa prevodom
S10 x E1
The Big Bang Theory Sezona 9. Epizoda 24 online sa prevodom
S9 x E24
The Big Bang Theory Sezona 9. Epizoda 23 online sa prevodom
S9 x E23
The Big Bang Theory Sezona 9. Epizoda 22 online sa prevodom
S9 x E22
The Big Bang Theory Sezona 9. Epizoda 21 online sa prevodom
S9 x E21
The Big Bang Theory Sezona 9. Epizoda 20 online sa prevodom
S9 x E20
The Big Bang Theory Sezona 9. Epizoda 19 online sa prevodom
S9 x E19
The Big Bang Theory Sezona 9. Epizoda 18 online sa prevodom
S9 x E18
The Big Bang Theory Sezona 9. Epizoda 17 online sa prevodom
S9 x E17
The Big Bang Theory Sezona 9. Epizoda 16 online sa prevodom
S9 x E16
The Big Bang Theory Sezona 9. Epizoda 15 online sa prevodom
S9 x E15
The Big Bang Theory Sezona 9. Epizoda 14 online sa prevodom
S9 x E14
The Big Bang Theory Sezona 9. Epizoda 13 online sa prevodom
S9 x E13
The Big Bang Theory Sezona 9. Epizoda 12 online sa prevodom
S9 x E12
The Big Bang Theory Sezona 9. Epizoda 11 online sa prevodom
S9 x E11
The Big Bang Theory Sezona 9. Epizoda 10 online sa prevodom
S9 x E10
The Big Bang Theory Sezona 9. Epizoda 9 online sa prevodom
S9 x E9
The Big Bang Theory Sezona 9. Epizoda 8 online sa prevodom
S9 x E8
The Big Bang Theory Sezona 9. Epizoda 7 online sa prevodom
S9 x E7
The Big Bang Theory Sezona 9. Epizoda 6 online sa prevodom
S9 x E6
The Big Bang Theory Sezona 9. Epizoda 5 online sa prevodom
S9 x E5
The Big Bang Theory Sezona 9. Epizoda 4 online sa prevodom
S9 x E4
The Big Bang Theory Sezona 9. Epizoda 3 online sa prevodom
S9 x E3
The Big Bang Theory Sezona 9. Epizoda 2 online sa prevodom
S9 x E2
The Big Bang Theory Sezona 9. Epizoda 1 online sa prevodom
S9 x E1
The Big Bang Theory Sezona 8. Epizoda 24 online sa prevodom
S8 x E24
The Big Bang Theory Sezona 8. Epizoda 23 online sa prevodom
S8 x E23
The Big Bang Theory Sezona 8. Epizoda 22 online sa prevodom
S8 x E22
The Big Bang Theory Sezona 8. Epizoda 21 online sa prevodom
S8 x E21
The Big Bang Theory Sezona 8. Epizoda 20 online sa prevodom
S8 x E20
The Big Bang Theory Sezona 8. Epizoda 19 online sa prevodom
S8 x E19
The Big Bang Theory Sezona 8. Epizoda 18 online sa prevodom
S8 x E18
The Big Bang Theory Sezona 8. Epizoda 17 online sa prevodom
S8 x E17
The Big Bang Theory Sezona 8. Epizoda 16 online sa prevodom
S8 x E16
The Big Bang Theory Sezona 8. Epizoda 15 online sa prevodom
S8 x E15
The Big Bang Theory Sezona 8. Epizoda 14 online sa prevodom
S8 x E14
The Big Bang Theory Sezona 8. Epizoda 13 online sa prevodom
S8 x E13
The Big Bang Theory Sezona 8. Epizoda 12 online sa prevodom
S8 x E12
The Big Bang Theory Sezona 8. Epizoda 11 online sa prevodom
S8 x E11
The Big Bang Theory Sezona 8. Epizoda 10 online sa prevodom
S8 x E10
The Big Bang Theory Sezona 8. Epizoda 9 online sa prevodom
S8 x E9
The Big Bang Theory Sezona 8. Epizoda 8 online sa prevodom
S8 x E8
The Big Bang Theory Sezona 8. Epizoda 7 online sa prevodom
S8 x E7
The Big Bang Theory Sezona 8. Epizoda 6 online sa prevodom
S8 x E6
The Big Bang Theory Sezona 8. Epizoda 5 online sa prevodom
S8 x E5
The Big Bang Theory Sezona 8. Epizoda 4 online sa prevodom
S8 x E4
The Big Bang Theory Sezona 8. Epizoda 3 online sa prevodom
S8 x E3
The Big Bang Theory Sezona 8. Epizoda 2 online sa prevodom
S8 x E2
The Big Bang Theory Sezona 8. Epizoda 1 online sa prevodom
S8 x E1
The Big Bang Theory Sezona 7. Epizoda 24 online sa prevodom
S7 x E24
The Big Bang Theory Sezona 7. Epizoda 23 online sa prevodom
S7 x E23
The Big Bang Theory Sezona 7. Epizoda 22 online sa prevodom
S7 x E22
The Big Bang Theory Sezona 7. Epizoda 21 online sa prevodom
S7 x E21
The Big Bang Theory Sezona 7. Epizoda 20 online sa prevodom
S7 x E20
The Big Bang Theory Sezona 7. Epizoda 19 online sa prevodom
S7 x E19
The Big Bang Theory Sezona 7. Epizoda 18 online sa prevodom
S7 x E18
The Big Bang Theory Sezona 7. Epizoda 17 online sa prevodom
S7 x E17
The Big Bang Theory Sezona 7. Epizoda 16 online sa prevodom
S7 x E16
The Big Bang Theory Sezona 7. Epizoda 15 online sa prevodom
S7 x E15
The Big Bang Theory Sezona 7. Epizoda 14 online sa prevodom
S7 x E14
The Big Bang Theory Sezona 7. Epizoda 13 online sa prevodom
S7 x E13
The Big Bang Theory Sezona 7. Epizoda 12 online sa prevodom
S7 x E12
The Big Bang Theory Sezona 7. Epizoda 11 online sa prevodom
S7 x E11
The Big Bang Theory Sezona 7. Epizoda 10 online sa prevodom
S7 x E10
The Big Bang Theory Sezona 7. Epizoda 9 online sa prevodom
S7 x E9
The Big Bang Theory Sezona 7. Epizoda 8 online sa prevodom
S7 x E8
The Big Bang Theory Sezona 7. Epizoda 7 online sa prevodom
S7 x E7
The Big Bang Theory Sezona 7. Epizoda 6 online sa prevodom
S7 x E6
The Big Bang Theory Sezona 7. Epizoda 5 online sa prevodom
S7 x E5
The Big Bang Theory Sezona 7. Epizoda 4 online sa prevodom
S7 x E4
The Big Bang Theory Sezona 7. Epizoda 3 online sa prevodom
S7 x E3
The Big Bang Theory Sezona 7. Epizoda 2 online sa prevodom
S7 x E2
The Big Bang Theory Sezona 7. Epizoda 1 online sa prevodom
S7 x E1
The Big Bang Theory Sezona 6. Epizoda 24 online sa prevodom
S6 x E24
The Big Bang Theory Sezona 6. Epizoda 23 online sa prevodom
S6 x E23
The Big Bang Theory Sezona 6. Epizoda 22 online sa prevodom
S6 x E22
The Big Bang Theory Sezona 6. Epizoda 21 online sa prevodom
S6 x E21
The Big Bang Theory Sezona 6. Epizoda 20 online sa prevodom
S6 x E20
The Big Bang Theory Sezona 6. Epizoda 19 online sa prevodom
S6 x E19
The Big Bang Theory Sezona 6. Epizoda 18 online sa prevodom
S6 x E18
The Big Bang Theory Sezona 6. Epizoda 17 online sa prevodom
S6 x E17
The Big Bang Theory Sezona 6. Epizoda 16 online sa prevodom
S6 x E16
The Big Bang Theory Sezona 6. Epizoda 15 online sa prevodom
S6 x E15
The Big Bang Theory Sezona 6. Epizoda 14 online sa prevodom
S6 x E14
The Big Bang Theory Sezona 6. Epizoda 13 online sa prevodom
S6 x E13
The Big Bang Theory Sezona 6. Epizoda 12 online sa prevodom
S6 x E12
The Big Bang Theory Sezona 6. Epizoda 11 online sa prevodom
S6 x E11
The Big Bang Theory Sezona 6. Epizoda 10 online sa prevodom
S6 x E10
The Big Bang Theory Sezona 6. Epizoda 9 online sa prevodom
S6 x E9
The Big Bang Theory Sezona 6. Epizoda 8 online sa prevodom
S6 x E8
The Big Bang Theory Sezona 6. Epizoda 7 online sa prevodom
S6 x E7
The Big Bang Theory Sezona 6. Epizoda 6 online sa prevodom
S6 x E6
The Big Bang Theory Sezona 6. Epizoda 5 online sa prevodom
S6 x E5
The Big Bang Theory Sezona 6. Epizoda 4 online sa prevodom
S6 x E4
The Big Bang Theory Sezona 6. Epizoda 3 online sa prevodom
S6 x E3
The Big Bang Theory Sezona 6. Epizoda 2 online sa prevodom
S6 x E2
The Big Bang Theory Sezona 6. Epizoda 1 online sa prevodom
S6 x E1
The Big Bang Theory Sezona 5. Epizoda 24 online sa prevodom
S5 x E24
The Big Bang Theory Sezona 5. Epizoda 23 online sa prevodom
S5 x E23
The Big Bang Theory Sezona 5. Epizoda 22 online sa prevodom
S5 x E22
The Big Bang Theory Sezona 5. Epizoda 21 online sa prevodom
S5 x E21
The Big Bang Theory Sezona 5. Epizoda 20 online sa prevodom
S5 x E20
The Big Bang Theory Sezona 5. Epizoda 19 online sa prevodom
S5 x E19
The Big Bang Theory Sezona 5. Epizoda 18 online sa prevodom
S5 x E18
The Big Bang Theory Sezona 5. Epizoda 17 online sa prevodom
S5 x E17
The Big Bang Theory Sezona 5. Epizoda 16 online sa prevodom
S5 x E16
The Big Bang Theory Sezona 5. Epizoda 15 online sa prevodom
S5 x E15
The Big Bang Theory Sezona 5. Epizoda 14 online sa prevodom
S5 x E14
The Big Bang Theory Sezona 5. Epizoda 13 online sa prevodom
S5 x E13
The Big Bang Theory Sezona 5. Epizoda 12 online sa prevodom
S5 x E12
The Big Bang Theory Sezona 5. Epizoda 11 online sa prevodom
S5 x E11
The Big Bang Theory Sezona 5. Epizoda 10 online sa prevodom
S5 x E10
The Big Bang Theory Sezona 5. Epizoda 9 online sa prevodom
S5 x E9
The Big Bang Theory Sezona 5. Epizoda 8 online sa prevodom
S5 x E8
The Big Bang Theory Sezona 5. Epizoda 7 online sa prevodom
S5 x E7
The Big Bang Theory Sezona 5. Epizoda 6 online sa prevodom
S5 x E6
The Big Bang Theory Sezona 5. Epizoda 5 online sa prevodom
S5 x E5
The Big Bang Theory Sezona 5. Epizoda 4 online sa prevodom
S5 x E4
The Big Bang Theory Sezona 5. Epizoda 3 online sa prevodom
S5 x E3
The Big Bang Theory Sezona 5. Epizoda 2 online sa prevodom
S5 x E2
The Big Bang Theory Sezona 5. Epizoda 1 online sa prevodom
S5 x E1
The Big Bang Theory Sezona 4. Epizoda 24 online sa prevodom
S4 x E24
The Big Bang Theory Sezona 4. Epizoda 23 online sa prevodom
S4 x E23
The Big Bang Theory Sezona 4. Epizoda 22 online sa prevodom
S4 x E22
The Big Bang Theory Sezona 4. Epizoda 21 online sa prevodom
S4 x E21
The Big Bang Theory Sezona 4. Epizoda 20 online sa prevodom
S4 x E20
The Big Bang Theory Sezona 4. Epizoda 19 online sa prevodom
S4 x E19
The Big Bang Theory Sezona 4. Epizoda 18 online sa prevodom
S4 x E18
The Big Bang Theory Sezona 4. Epizoda 17 online sa prevodom
S4 x E17
The Big Bang Theory Sezona 4. Epizoda 16 online sa prevodom
S4 x E16
The Big Bang Theory Sezona 4. Epizoda 15 online sa prevodom
S4 x E15
The Big Bang Theory Sezona 4. Epizoda 14 online sa prevodom
S4 x E14
The Big Bang Theory Sezona 4. Epizoda 13 online sa prevodom
S4 x E13
The Big Bang Theory Sezona 4. Epizoda 12 online sa prevodom
S4 x E12
The Big Bang Theory Sezona 4. Epizoda 11 online sa prevodom
S4 x E11
The Big Bang Theory Sezona 4. Epizoda 10 online sa prevodom
S4 x E10
The Big Bang Theory Sezona 4. Epizoda 9 online sa prevodom
S4 x E9
The Big Bang Theory Sezona 4. Epizoda 8 online sa prevodom
S4 x E8
The Big Bang Theory Sezona 4. Epizoda 7 online sa prevodom
S4 x E7
The Big Bang Theory Sezona 4. Epizoda 6 online sa prevodom
S4 x E6
The Big Bang Theory Sezona 4. Epizoda 5 online sa prevodom
S4 x E5
The Big Bang Theory Sezona 4. Epizoda 4 online sa prevodom
S4 x E4
The Big Bang Theory Sezona 4. Epizoda 3 online sa prevodom
S4 x E3
The Big Bang Theory Sezona 4. Epizoda 2 online sa prevodom
S4 x E2
The Big Bang Theory Sezona 4. Epizoda 1 online sa prevodom
S4 x E1
The Big Bang Theory Sezona 3. Epizoda 23 online sa prevodom
S3 x E23
The Big Bang Theory Sezona 3. Epizoda 22 online sa prevodom
S3 x E22
The Big Bang Theory Sezona 3. Epizoda 21 online sa prevodom
S3 x E21
The Big Bang Theory Sezona 3. Epizoda 20 online sa prevodom
S3 x E20
The Big Bang Theory Sezona 3. Epizoda 19 online sa prevodom
S3 x E19
The Big Bang Theory Sezona 3. Epizoda 18 online sa prevodom
S3 x E18
The Big Bang Theory Sezona 3. Epizoda 17 online sa prevodom
S3 x E17
The Big Bang Theory Sezona 3. Epizoda 16 online sa prevodom
S3 x E16
The Big Bang Theory Sezona 3. Epizoda 15 online sa prevodom
S3 x E15
The Big Bang Theory Sezona 3. Epizoda 14 online sa prevodom
S3 x E14
The Big Bang Theory Sezona 3. Epizoda 13 online sa prevodom
S3 x E13
The Big Bang Theory Sezona 3. Epizoda 12 online sa prevodom
S3 x E12
The Big Bang Theory Sezona 3. Epizoda 11 online sa prevodom
S3 x E11
The Big Bang Theory Sezona 3. Epizoda 10 online sa prevodom
S3 x E10
The Big Bang Theory Sezona 3. Epizoda 9 online sa prevodom
S3 x E9
The Big Bang Theory Sezona 3. Epizoda 8 online sa prevodom
S3 x E8
The Big Bang Theory Sezona 3. Epizoda 7 online sa prevodom
S3 x E7
The Big Bang Theory Sezona 3. Epizoda 6 online sa prevodom
S3 x E6
The Big Bang Theory Sezona 3. Epizoda 5 online sa prevodom
S3 x E5
The Big Bang Theory Sezona 3. Epizoda 4 online sa prevodom
S3 x E4
The Big Bang Theory Sezona 3. Epizoda 3 online sa prevodom
S3 x E3
The Big Bang Theory Sezona 3. Epizoda 2 online sa prevodom
S3 x E2
The Big Bang Theory Sezona 3. Epizoda 1 online sa prevodom
S3 x E1
The Big Bang Theory Sezona 2. Epizoda 23 online sa prevodom
S2 x E23
The Big Bang Theory Sezona 2. Epizoda 22 online sa prevodom
S2 x E22
The Big Bang Theory Sezona 2. Epizoda 21 online sa prevodom
S2 x E21
The Big Bang Theory Sezona 2. Epizoda 20 online sa prevodom
S2 x E20
The Big Bang Theory Sezona 2. Epizoda 19 online sa prevodom
S2 x E19
The Big Bang Theory Sezona 2. Epizoda 18 online sa prevodom
S2 x E18
The Big Bang Theory Sezona 2. Epizoda 17 online sa prevodom
S2 x E17
The Big Bang Theory Sezona 2. Epizoda 16 online sa prevodom
S2 x E16
The Big Bang Theory Sezona 2. Epizoda 15 online sa prevodom
S2 x E15
The Big Bang Theory Sezona 2. Epizoda 14 online sa prevodom
S2 x E14
The Big Bang Theory Sezona 2. Epizoda 13 online sa prevodom
S2 x E13
The Big Bang Theory Sezona 2. Epizoda 12 online sa prevodom
S2 x E12
The Big Bang Theory Sezona 2. Epizoda 11 online sa prevodom
S2 x E11
The Big Bang Theory Sezona 2. Epizoda 10 online sa prevodom
S2 x E10
The Big Bang Theory Sezona 2. Epizoda 9 online sa prevodom
S2 x E9
The Big Bang Theory Sezona 2. Epizoda 8 online sa prevodom
S2 x E8
The Big Bang Theory Sezona 2. Epizoda 7 online sa prevodom
S2 x E7
The Big Bang Theory Sezona 2. Epizoda 6 online sa prevodom
S2 x E6
The Big Bang Theory Sezona 2. Epizoda 5 online sa prevodom
S2 x E5
The Big Bang Theory Sezona 2. Epizoda 4 online sa prevodom
S2 x E4
The Big Bang Theory Sezona 2. Epizoda 3 online sa prevodom
S2 x E3
The Big Bang Theory Sezona 2. Epizoda 2 online sa prevodom
S2 x E2
The Big Bang Theory Sezona 2. Epizoda 1 online sa prevodom
S2 x E1
The Big Bang Theory Sezona 1. Epizoda 17 online sa prevodom
S1 x E17
The Big Bang Theory Sezona 1. Epizoda 16 online sa prevodom
S1 x E16
The Big Bang Theory Sezona 1. Epizoda 15 online sa prevodom
S1 x E15
The Big Bang Theory Sezona 1. Epizoda 14 online sa prevodom
S1 x E14
The Big Bang Theory Sezona 1. Epizoda 13 online sa prevodom
S1 x E13
The Big Bang Theory Sezona 1. Epizoda 12 online sa prevodom
S1 x E12
The Big Bang Theory Sezona 1. Epizoda 11 online sa prevodom
S1 x E11
The Big Bang Theory Sezona 1. Epizoda 10 online sa prevodom
S1 x E10
The Big Bang Theory Sezona 1. Epizoda 9 online sa prevodom
S1 x E9
The Big Bang Theory Sezona 1. Epizoda 8 online sa prevodom
S1 x E8
The Big Bang Theory Sezona 1. Epizoda 7 online sa prevodom
S1 x E7
The Big Bang Theory Sezona 1. Epizoda 6 online sa prevodom
S1 x E6
The Big Bang Theory Sezona 1. Epizoda 5 online sa prevodom
S1 x E5
The Big Bang Theory Sezona 1. Epizoda 4 online sa prevodom
S1 x E4
The Big Bang Theory Sezona 1. Epizoda 3 online sa prevodom
S1 x E3
The Big Bang Theory Sezona 1. Epizoda 2 online sa prevodom
S1 x E2
The Big Bang Theory Sezona 1. Epizoda 1 online sa prevodom
S1 x E1
328386 pregleda
The Big Bang Theory sa Prevodom
Priča prati doživljaje 4 prijatelja koji se bave naukom i rade kao teoretičari/predavači u istraživačkom centru pri jednom univerzitetu. Leonard i Sheldon žive zajedno u stanu u zgradi u koju se doseljava zgodna plavuša (Penny) koju nauka ne interesuje baš preterano, ali uspeva da ih sve osvoji svojom različitošću od svih njih. Howard je konstruktor spravica za space-shuttle-ove i internacionalne svemirske stanice koji živi sa mamom i nema sreće kod devojaka iako se besomucno trudi. Rajesh je Indijac sa čudnom osobinom da ne može da razgovara sa ženskim osobama ukoliko ne pije alkohol.

Episode: TV-14

Trajanje: 22 min

Kvalitet snimka: HD

Godina izlaska: 2007

IMDb ocena: 8.1

Content: TV-14