The X-Files sezona:

The X-Files Sezona 11. Epizoda 10 online sa prevodom
S11 x E10
The X-Files Sezona 11. Epizoda 9 online sa prevodom
S11 x E9
The X-Files Sezona 11. Epizoda 8 online sa prevodom
S11 x E8
The X-Files Sezona 11. Epizoda 7 online sa prevodom
S11 x E7
The X-Files Sezona 11. Epizoda 6 online sa prevodom
S11 x E6
The X-Files Sezona 11. Epizoda 5 online sa prevodom
S11 x E5
The X-Files Sezona 11. Epizoda 4 online sa prevodom
S11 x E4
The X-Files Sezona 11. Epizoda 3 online sa prevodom
S11 x E3
The X-Files Sezona 11. Epizoda 2 online sa prevodom
S11 x E2
The X-Files Sezona 11. Epizoda 1 online sa prevodom
S11 x E1
The X-Files Sezona 10. Epizoda 6 online sa prevodom
S10 x E6
The X-Files Sezona 10. Epizoda 5 online sa prevodom
S10 x E5
The X-Files Sezona 10. Epizoda 4 online sa prevodom
S10 x E4
The X-Files Sezona 10. Epizoda 3 online sa prevodom
S10 x E3
The X-Files Sezona 10. Epizoda 2 online sa prevodom
S10 x E2
The X-Files Sezona 10. Epizoda 1 online sa prevodom
S10 x E1
The X-Files Sezona 9. Epizoda 19 online sa prevodom
S9 x E19
The X-Files Sezona 9. Epizoda 18 online sa prevodom
S9 x E18
The X-Files Sezona 9. Epizoda 17 online sa prevodom
S9 x E17
The X-Files Sezona 9. Epizoda 16 online sa prevodom
S9 x E16
The X-Files Sezona 9. Epizoda 15 online sa prevodom
S9 x E15
The X-Files Sezona 9. Epizoda 14 online sa prevodom
S9 x E14
The X-Files Sezona 9. Epizoda 13 online sa prevodom
S9 x E13
The X-Files Sezona 9. Epizoda 12 online sa prevodom
S9 x E12
The X-Files Sezona 9. Epizoda 11 online sa prevodom
S9 x E11
The X-Files Sezona 9. Epizoda 10 online sa prevodom
S9 x E10
The X-Files Sezona 9. Epizoda 9 online sa prevodom
S9 x E9
The X-Files Sezona 9. Epizoda 8 online sa prevodom
S9 x E8
The X-Files Sezona 9. Epizoda 7 online sa prevodom
S9 x E7
The X-Files Sezona 9. Epizoda 6 online sa prevodom
S9 x E6
The X-Files Sezona 9. Epizoda 5 online sa prevodom
S9 x E5
The X-Files Sezona 9. Epizoda 4 online sa prevodom
S9 x E4
The X-Files Sezona 9. Epizoda 3 online sa prevodom
S9 x E3
The X-Files Sezona 9. Epizoda 2 online sa prevodom
S9 x E2
The X-Files Sezona 9. Epizoda 1 online sa prevodom
S9 x E1
The X-Files Sezona 8. Epizoda 21 online sa prevodom
S8 x E21
The X-Files Sezona 8. Epizoda 20 online sa prevodom
S8 x E20
The X-Files Sezona 8. Epizoda 19 online sa prevodom
S8 x E19
The X-Files Sezona 8. Epizoda 18 online sa prevodom
S8 x E18
The X-Files Sezona 8. Epizoda 17 online sa prevodom
S8 x E17
The X-Files Sezona 8. Epizoda 16 online sa prevodom
S8 x E16
The X-Files Sezona 8. Epizoda 15 online sa prevodom
S8 x E15
The X-Files Sezona 8. Epizoda 14 online sa prevodom
S8 x E14
The X-Files Sezona 8. Epizoda 13 online sa prevodom
S8 x E13
The X-Files Sezona 8. Epizoda 12 online sa prevodom
S8 x E12
The X-Files Sezona 8. Epizoda 11 online sa prevodom
S8 x E11
The X-Files Sezona 8. Epizoda 10 online sa prevodom
S8 x E10
The X-Files Sezona 8. Epizoda 9 online sa prevodom
S8 x E9
The X-Files Sezona 8. Epizoda 8 online sa prevodom
S8 x E8
The X-Files Sezona 8. Epizoda 7 online sa prevodom
S8 x E7
The X-Files Sezona 8. Epizoda 6 online sa prevodom
S8 x E6
The X-Files Sezona 8. Epizoda 5 online sa prevodom
S8 x E5
The X-Files Sezona 8. Epizoda 4 online sa prevodom
S8 x E4
The X-Files Sezona 8. Epizoda 3 online sa prevodom
S8 x E3
The X-Files Sezona 8. Epizoda 2 online sa prevodom
S8 x E2
The X-Files Sezona 8. Epizoda 1 online sa prevodom
S8 x E1
The X-Files Sezona 7. Epizoda 22 online sa prevodom
S7 x E22
The X-Files Sezona 7. Epizoda 21 online sa prevodom
S7 x E21
The X-Files Sezona 7. Epizoda 20 online sa prevodom
S7 x E20
The X-Files Sezona 7. Epizoda 19 online sa prevodom
S7 x E19
The X-Files Sezona 7. Epizoda 18 online sa prevodom
S7 x E18
The X-Files Sezona 7. Epizoda 17 online sa prevodom
S7 x E17
The X-Files Sezona 7. Epizoda 16 online sa prevodom
S7 x E16
The X-Files Sezona 7. Epizoda 15 online sa prevodom
S7 x E15
The X-Files Sezona 7. Epizoda 14 online sa prevodom
S7 x E14
The X-Files Sezona 7. Epizoda 13 online sa prevodom
S7 x E13
The X-Files Sezona 7. Epizoda 12 online sa prevodom
S7 x E12
The X-Files Sezona 7. Epizoda 11 online sa prevodom
S7 x E11
The X-Files Sezona 7. Epizoda 10 online sa prevodom
S7 x E10
The X-Files Sezona 7. Epizoda 9 online sa prevodom
S7 x E9
The X-Files Sezona 7. Epizoda 8 online sa prevodom
S7 x E8
The X-Files Sezona 7. Epizoda 7 online sa prevodom
S7 x E7
The X-Files Sezona 7. Epizoda 6 online sa prevodom
S7 x E6
The X-Files Sezona 7. Epizoda 5 online sa prevodom
S7 x E5
The X-Files Sezona 7. Epizoda 4 online sa prevodom
S7 x E4
The X-Files Sezona 7. Epizoda 3 online sa prevodom
S7 x E3
The X-Files Sezona 7. Epizoda 2 online sa prevodom
S7 x E2
The X-Files Sezona 7. Epizoda 1 online sa prevodom
S7 x E1
The X-Files Sezona 6. Epizoda 22 online sa prevodom
S6 x E22
The X-Files Sezona 6. Epizoda 21 online sa prevodom
S6 x E21
The X-Files Sezona 6. Epizoda 20 online sa prevodom
S6 x E20
The X-Files Sezona 6. Epizoda 19 online sa prevodom
S6 x E19
The X-Files Sezona 6. Epizoda 18 online sa prevodom
S6 x E18
The X-Files Sezona 6. Epizoda 17 online sa prevodom
S6 x E17
The X-Files Sezona 6. Epizoda 16 online sa prevodom
S6 x E16
The X-Files Sezona 6. Epizoda 15 online sa prevodom
S6 x E15
The X-Files Sezona 6. Epizoda 14 online sa prevodom
S6 x E14
The X-Files Sezona 6. Epizoda 13 online sa prevodom
S6 x E13
The X-Files Sezona 6. Epizoda 12 online sa prevodom
S6 x E12
The X-Files Sezona 6. Epizoda 11 online sa prevodom
S6 x E11
The X-Files Sezona 6. Epizoda 10 online sa prevodom
S6 x E10
The X-Files Sezona 6. Epizoda 9 online sa prevodom
S6 x E9
The X-Files Sezona 6. Epizoda 8 online sa prevodom
S6 x E8
The X-Files Sezona 6. Epizoda 7 online sa prevodom
S6 x E7
The X-Files Sezona 6. Epizoda 6 online sa prevodom
S6 x E6
The X-Files Sezona 6. Epizoda 5 online sa prevodom
S6 x E5
The X-Files Sezona 6. Epizoda 4 online sa prevodom
S6 x E4
The X-Files Sezona 6. Epizoda 3 online sa prevodom
S6 x E3
The X-Files Sezona 6. Epizoda 2 online sa prevodom
S6 x E2
The X-Files Sezona 6. Epizoda 1 online sa prevodom
S6 x E1
The X-Files Sezona 5. Epizoda 20 online sa prevodom
S5 x E20
The X-Files Sezona 5. Epizoda 19 online sa prevodom
S5 x E19
The X-Files Sezona 5. Epizoda 18 online sa prevodom
S5 x E18
The X-Files Sezona 5. Epizoda 17 online sa prevodom
S5 x E17
The X-Files Sezona 5. Epizoda 16 online sa prevodom
S5 x E16
The X-Files Sezona 5. Epizoda 15 online sa prevodom
S5 x E15
The X-Files Sezona 5. Epizoda 14 online sa prevodom
S5 x E14
The X-Files Sezona 5. Epizoda 13 online sa prevodom
S5 x E13
The X-Files Sezona 5. Epizoda 12 online sa prevodom
S5 x E12
The X-Files Sezona 5. Epizoda 11 online sa prevodom
S5 x E11
The X-Files Sezona 5. Epizoda 10 online sa prevodom
S5 x E10
The X-Files Sezona 5. Epizoda 9 online sa prevodom
S5 x E9
The X-Files Sezona 5. Epizoda 8 online sa prevodom
S5 x E8
The X-Files Sezona 5. Epizoda 7 online sa prevodom
S5 x E7
The X-Files Sezona 5. Epizoda 6 online sa prevodom
S5 x E6
The X-Files Sezona 5. Epizoda 5 online sa prevodom
S5 x E5
The X-Files Sezona 5. Epizoda 4 online sa prevodom
S5 x E4
The X-Files Sezona 5. Epizoda 3 online sa prevodom
S5 x E3
The X-Files Sezona 5. Epizoda 2 online sa prevodom
S5 x E2
The X-Files Sezona 5. Epizoda 1 online sa prevodom
S5 x E1
The X-Files Sezona 4. Epizoda 24 online sa prevodom
S4 x E24
The X-Files Sezona 4. Epizoda 23 online sa prevodom
S4 x E23
The X-Files Sezona 4. Epizoda 22 online sa prevodom
S4 x E22
The X-Files Sezona 4. Epizoda 21 online sa prevodom
S4 x E21
The X-Files Sezona 4. Epizoda 20 online sa prevodom
S4 x E20
The X-Files Sezona 4. Epizoda 19 online sa prevodom
S4 x E19
The X-Files Sezona 4. Epizoda 18 online sa prevodom
S4 x E18
The X-Files Sezona 4. Epizoda 17 online sa prevodom
S4 x E17
The X-Files Sezona 4. Epizoda 16 online sa prevodom
S4 x E16
The X-Files Sezona 4. Epizoda 15 online sa prevodom
S4 x E15
The X-Files Sezona 4. Epizoda 14 online sa prevodom
S4 x E14
The X-Files Sezona 4. Epizoda 13 online sa prevodom
S4 x E13
The X-Files Sezona 4. Epizoda 12 online sa prevodom
S4 x E12
The X-Files Sezona 4. Epizoda 11 online sa prevodom
S4 x E11
The X-Files Sezona 4. Epizoda 10 online sa prevodom
S4 x E10
The X-Files Sezona 4. Epizoda 9 online sa prevodom
S4 x E9
The X-Files Sezona 4. Epizoda 8 online sa prevodom
S4 x E8
The X-Files Sezona 4. Epizoda 7 online sa prevodom
S4 x E7
The X-Files Sezona 4. Epizoda 6 online sa prevodom
S4 x E6
The X-Files Sezona 4. Epizoda 5 online sa prevodom
S4 x E5
The X-Files Sezona 4. Epizoda 4 online sa prevodom
S4 x E4
The X-Files Sezona 4. Epizoda 3 online sa prevodom
S4 x E3
The X-Files Sezona 4. Epizoda 2 online sa prevodom
S4 x E2
The X-Files Sezona 4. Epizoda 1 online sa prevodom
S4 x E1
The X-Files Sezona 3. Epizoda 24 online sa prevodom
S3 x E24
The X-Files Sezona 3. Epizoda 23 online sa prevodom
S3 x E23
The X-Files Sezona 3. Epizoda 22 online sa prevodom
S3 x E22
The X-Files Sezona 3. Epizoda 21 online sa prevodom
S3 x E21
The X-Files Sezona 3. Epizoda 20 online sa prevodom
S3 x E20
The X-Files Sezona 3. Epizoda 19 online sa prevodom
S3 x E19
The X-Files Sezona 3. Epizoda 18 online sa prevodom
S3 x E18
The X-Files Sezona 3. Epizoda 17 online sa prevodom
S3 x E17
The X-Files Sezona 3. Epizoda 16 online sa prevodom
S3 x E16
The X-Files Sezona 3. Epizoda 15 online sa prevodom
S3 x E15
The X-Files Sezona 3. Epizoda 14 online sa prevodom
S3 x E14
The X-Files Sezona 3. Epizoda 13 online sa prevodom
S3 x E13
The X-Files Sezona 3. Epizoda 12 online sa prevodom
S3 x E12
The X-Files Sezona 3. Epizoda 11 online sa prevodom
S3 x E11
The X-Files Sezona 3. Epizoda 10 online sa prevodom
S3 x E10
The X-Files Sezona 3. Epizoda 9 online sa prevodom
S3 x E9
The X-Files Sezona 3. Epizoda 8 online sa prevodom
S3 x E8
The X-Files Sezona 3. Epizoda 7 online sa prevodom
S3 x E7
The X-Files Sezona 3. Epizoda 6 online sa prevodom
S3 x E6
The X-Files Sezona 3. Epizoda 5 online sa prevodom
S3 x E5
The X-Files Sezona 3. Epizoda 4 online sa prevodom
S3 x E4
The X-Files Sezona 3. Epizoda 3 online sa prevodom
S3 x E3
The X-Files Sezona 3. Epizoda 2 online sa prevodom
S3 x E2
The X-Files Sezona 3. Epizoda 1 online sa prevodom
S3 x E1
The X-Files Sezona 2. Epizoda 25 online sa prevodom
S2 x E25
The X-Files Sezona 2. Epizoda 24 online sa prevodom
S2 x E24
The X-Files Sezona 2. Epizoda 23 online sa prevodom
S2 x E23
The X-Files Sezona 2. Epizoda 22 online sa prevodom
S2 x E22
The X-Files Sezona 2. Epizoda 21 online sa prevodom
S2 x E21
The X-Files Sezona 2. Epizoda 20 online sa prevodom
S2 x E20
The X-Files Sezona 2. Epizoda 19 online sa prevodom
S2 x E19
The X-Files Sezona 2. Epizoda 18 online sa prevodom
S2 x E18
The X-Files Sezona 2. Epizoda 17 online sa prevodom
S2 x E17
The X-Files Sezona 2. Epizoda 16 online sa prevodom
S2 x E16
The X-Files Sezona 2. Epizoda 15 online sa prevodom
S2 x E15
The X-Files Sezona 2. Epizoda 14 online sa prevodom
S2 x E14
The X-Files Sezona 2. Epizoda 13 online sa prevodom
S2 x E13
The X-Files Sezona 2. Epizoda 12 online sa prevodom
S2 x E12
The X-Files Sezona 2. Epizoda 11 online sa prevodom
S2 x E11
The X-Files Sezona 2. Epizoda 10 online sa prevodom
S2 x E10
The X-Files Sezona 2. Epizoda 9 online sa prevodom
S2 x E9
The X-Files Sezona 2. Epizoda 8 online sa prevodom
S2 x E8
The X-Files Sezona 2. Epizoda 7 online sa prevodom
S2 x E7
The X-Files Sezona 2. Epizoda 6 online sa prevodom
S2 x E6
The X-Files Sezona 2. Epizoda 5 online sa prevodom
S2 x E5
The X-Files Sezona 2. Epizoda 4 online sa prevodom
S2 x E4
The X-Files Sezona 2. Epizoda 3 online sa prevodom
S2 x E3
The X-Files Sezona 2. Epizoda 2 online sa prevodom
S2 x E2
The X-Files Sezona 2. Epizoda 1 online sa prevodom
S2 x E1
The X-Files Sezona 1. Epizoda 24 online sa prevodom
S1 x E24
The X-Files Sezona 1. Epizoda 23 online sa prevodom
S1 x E23
The X-Files Sezona 1. Epizoda 22 online sa prevodom
S1 x E22
The X-Files Sezona 1. Epizoda 21 online sa prevodom
S1 x E21
The X-Files Sezona 1. Epizoda 20 online sa prevodom
S1 x E20
The X-Files Sezona 1. Epizoda 19 online sa prevodom
S1 x E19
The X-Files Sezona 1. Epizoda 18 online sa prevodom
S1 x E18
The X-Files Sezona 1. Epizoda 17 online sa prevodom
S1 x E17
The X-Files Sezona 1. Epizoda 16 online sa prevodom
S1 x E16
The X-Files Sezona 1. Epizoda 15 online sa prevodom
S1 x E15
The X-Files Sezona 1. Epizoda 14 online sa prevodom
S1 x E14
The X-Files Sezona 1. Epizoda 13 online sa prevodom
S1 x E13
The X-Files Sezona 1. Epizoda 12 online sa prevodom
S1 x E12
The X-Files Sezona 1. Epizoda 11 online sa prevodom
S1 x E11
The X-Files Sezona 1. Epizoda 10 online sa prevodom
S1 x E10
The X-Files Sezona 1. Epizoda 9 online sa prevodom
S1 x E9
The X-Files Sezona 1. Epizoda 8 online sa prevodom
S1 x E8
The X-Files Sezona 1. Epizoda 7 online sa prevodom
S1 x E7
The X-Files Sezona 1. Epizoda 6 online sa prevodom
S1 x E6
The X-Files Sezona 1. Epizoda 5 online sa prevodom
S1 x E5
The X-Files Sezona 1. Epizoda 4 online sa prevodom
S1 x E4
The X-Files Sezona 1. Epizoda 3 online sa prevodom
S1 x E3
The X-Files Sezona 1. Epizoda 2 online sa prevodom
S1 x E2
The X-Files Sezona 1. Epizoda 1 online sa prevodom
S1 x E1
The X-Files online sa prevodom

The X-Files

Not Rated
76883 pregleda
Američko-kanadska serija čiji je tvorac Kris Karter. Prikazivana devet sezona na FOX mreži, od 1993. do 2002. Serija se bavi paranormalnim fenomenima, koji su u FBI zavedeni kao "Dosije X". U centru pažnje su dva agenta: Foks Molder (Dejvid Duhovni) i njegova partnerka Dejna Skali (Džilijen Anderson). Skali je Molderu dodeljena kao partnerka koja je trebalo da proverava njegov rad i dostavlja podatke nadređenima. Međutim, vremenom se između njih razvija pravi prijateljski odnos pun poverenja. Osim epizoda koje se bave paranormalnim fenomenima, veliki broj epizoda je posvećen tzv. teoriji zavere U njima se pokazuje da prava vlast u Americi pripada ljudima iz senke koji odlučuju šta javnost sme, a šta ne sme da zna. Ti ljudi beskrupulozno varaju i obmanjiju američku (i svetsku) javnost, vrše nad ljudima eksperimente, ugrađuju implante, ubijaju i uništavaju. Slogani "želim da verujem", "istina je negde tamo", "ne veruj nikome" su postali sastavni deo pop-kulture. Snimljeno je 202 epizode i dva igrana filma (The X-Files (1998.) i The X-Files: I Want to Believe (2008.)). Osvojila je 16 Emija i pet Zlatnih globusa.

Episode: TV-14

Trajanje: 45 min

Kvalitet snimka: HD

Godina izlaska: 1993

IMDb ocena: 8.6

Content: TV-14